زمان مطالعه: 1 دقیقه
املای صحیح کلمات پرکاربرد در فارسی

املای صحیح کلمات پرکاربرد در فارسی

املای صحیح کلمات پرکاربرد فارسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کلماتی که دارای چند نوع صورت نوشتاری هستند، باید طبق فرهنگستان نوشته شوند.

شاید مهم ترین موضوع در تایپ فارسی، رعایت املای صحیح کلمات است. همه فارسی زبانان از خواندن مطلبی که دارای غلط های املایی متعدد است، ناراحت میشوند و حتی شاید نسبت به یک مقاله مهم، به دید مقاله‌ ای ساده و بی مصرف نگاه کند. سایت آسمونی در ادامه این مقاله مطالب بسیار مفید و کاربردی در مورد املای درست کلمات عنوان می کند که از شما کاربران عزیز آسمونی دعوت می کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

املای اشتباه املای صحیح
رهرو ام رهروم
پاک اند پاکند
خوشحال ایم خوشحالیم
هشیار اند هوشیارند
سخنراندن سخن راندن
ستاره گان ستارگان
حضرتعالی حضرت عالی
دست فروش دستفروش
پیش آهنگ پیشاهنگ
بزرگداشتن بزرگ داشتن
نگهداشتن نگه داشتن
اطاق اتاق
باطری باتری
طوس توس
طهمورث تهمورث
اطر اتر
طپانچه تپانچه
طهران تهران
غلطیدن غلتیدن
امپراطور امپراتور
بلیط بلیت
طپش تپش
طهماسب تهماسب
به نیرو بنیرو
به کلی بکلی
به سزار بسزا
روبه رو روبرو
خود به خود خودبخود
رو به راه روبراه
بی نوا بینوا
هیچکس هیچ کس
هیچگاه هیچ گاه
آنکه آن که
چنان چه چنانچه
هیچوقت هیچ وقت
اینجانب این جانب
بهیچ وجه به هیچ وجه
اینکه این که
وجوهات وجوه
کتب کتاب ها
یکصدم یک صدم
احوالات احوال
علما عالمان
قلل قله ها
وقتیکه وقتی که
چه قدر چقدر
یک جا یکجا
میوه جات میوه ها
جواهرات جواهر
ضاهر ظاهر
طلقی تلقی
بدست اوردن به دست آوردن
بترتیب  به ترتیب
صمت، ثمت سمت
بنابر ین بنابراین
ازو از او
بهاء بها
روئین تن رویین تن
ازین از این
آئین آیین
گوئیم گوییم
روئیدن روییدن
درو در او
پائیز پاییز
نمائیم نماییم
زحمۀ زحمت
نظاره گان نظارگان
حامله گی حاملگی
برده گی بردگی
خشمگینتر خشمگین تر
سورمه ایتر سورمه ای تر
شورایعالی شورای عالی
آئیننامه آئین نامه
خوشایند خوش آیند
دل آویز دلاویز
تناسان تن آسان
دلدادن دل دادن
باستانشناسی باستان شناسی
نخبه گان نخبگان
غلطتر غلط تر
چوببری چوب بری
خوش آمدگویی خوشامدگویی
هم آورد همآورد
بدست به دست
بکار بردن به کار بردن
به عمد بعمد
بجا آوردن به جا آوردن
بی چاره بیچاره
به هوش بهوش
به ویژه بویژه
به طوری بطوری
تن به تن تن بتن
سر به هوا سربهوا
بوجود به وجود
بی افزود بیفزود
بیدرنگ بی درنگ
شئونات شئون
خریت خری
زوار زائران
پنجشنبه پنج شنبه
یک دست یکدست
یک رنگی یکرنگی
کوچک تر کوچکتر
حاظر حاضر
نذورات نذور
بصورت به صورت
 یاخواهشن خواهشا"
تزئین   تزیین

 

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «املای صحیح کلمات پرکاربرد در فارسی» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.