زمان مطالعه: 9 دقیقه
پروانه ساختمانی را چگونه دریافت کنیم؟ + هزینه اخذ و استعلام

پروانه ساختمانی را چگونه دریافت کنیم؟ + هزینه اخذ و استعلام

در این بخش آسمونی مراحل و روند صدور پروانه ساختمان را به طور کامل توضیح خواهیم داد. دقت کنید که همه مراحل...
در این مطلب می خوانید : [بستن]

در این بخش آسمونی مراحل و روند صدور پروانه ساختمان را به طور کامل توضیح خواهیم داد. دقت کنید که همه مراحل توضیح داده شده برای اخذ پروانه ساختمان روندی کلی است و با توجه به شرایط خاص شما ممکن است این مراحل صدور پروانه ساختمان قدری تغییر کنند.

پروانه ساختمانی را چگونه دریافت کنیم؟ + هزینه اخذ و استعلام

پروانه ساختمان چیست؟

پروانه ساختمان سندی است که شهرداری‌ها (یا سایر مراجع صدور پروانه مانند همیاری شهرداری) صادر نموده و در اختیار مالک قرار می‌دهند.

آسمونی : برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از مرجع ذی‌صلاح دریافت گردد.

پروانه ساختمانی شامل چه  اطلاعاتی می باشد؟

 • مساحت زیر بنا
 • تعداد طبقات
 • نوع اسکلت ساختمان
 • مشخصات متقاضی صدور پروانه
 • شماره پلاک ثبتی ملک
 • نام مهندسین ناظر
 • تاریخ صدور پروانه
 • کروکی زمین می‌باشد.

آسمونی : همچنین مهلت شروع عملیات و اعتبار پروانه در صفحه اول نوشته می‌شود که در صورت لزوم قابل تمدید است.

در صورت تخلف از مفاد پروانه، ناظر موظف به گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه بوده تا مرجع صدور پروانه از ادامه عملیات جلوگیری کند.

رعایت مقررات ملی ساختمان در ساختمان‌ها الزامی است.

آسمونی : اخذ سند مالکیت جهت هر واحد مسکونی منوط به ارائه پایان کار توسط ناظر و صدور پایان کار توسط مرجع صدور پروانه می‌باشد.

انواع مجوز و پروانه ساختمانی:

 • پروانه ساختمانی (اراضی بایر یا باغات)
 • تخریب و نوسازی
 • تعویض مهندس
 • اضافه اشکوب
 • تغییر نقشه
 • توسعه بنا
 • تغییرات
 • تبدیل

مراحل و شرح اقدامات صدور پروانه :

آسمونی : تکمیل فرم توسط متقاضی ( شامل مشخصات مالک ، پلاک پستی، نشانی کامل و دقیق شماره پرونده ، بلوک و ملک)

صدور دستور بازدید توسط مسئول شهرسازی

اخذ نوبت بازدید و مراجعه به بایگانی جهت تائید و اطلاعات اخذ نوبت

بازدید توسط مامور فنی منطقه و ارائه گزارش و تایید گذر بندی

پروانه ساختمانی را چگونه دریافت کنیم؟ + هزینه اخذ و استعلام
پروانه ساختمانی را چگونه دریافت کنیم؟ + هزینه اخذ و استعلام

5- بررسی گزارش مامور فنی توسط مسئول فنی و شهرسازی و در صورت بلامانع بودن از نظر کاربری و گذر بندی و سایر ضوابط شهر سازی صدور دستور تهیه نقشه

 • در صورتی که گذر بندی پلاک دارای مشکل باشد استعلام از قسمت طرحهای تفصیلی و نقشه برداری معاونت شهرسازی
 • در صورتی که کاربری پلاک دارای مشکل باشد استعلام از سازمانهای مربوطه
 • کاربریهای فضای سبز، پارکینگ . اداری، ورزشی استعلام از واحد شهرسازی
 • کاربریهای آموزشی استعلام از آموزش و پرورش
 • کاربریهای بهداشتی، درمانی استعلام از دانشگاه علوم پزشکی
 • کاربریهای مسکونی با ارزش تاریخی استعلام از سازمان میراث فرهنگی
 • کاربریهای خدمات جهانگردی، پذیرایی استعلام از ارشاد اسلامی ، سازمان ایرانگردی
 • استعلام از ارگانهای مربوطه شامل(آب،برق، مخابرات، بیمه)
 • صدور مجوز تهیه نقشه معماری ( توسط واحد تشکیل پرونده )
 • ارائه نقشه معماری با رعایت ضوابط شهرسازی توسط مالک
 • بررسی نقشه معماری توسط مسئول فنی و شهر سازی و در صورت تائید صدور دستور محاسبه
 • محاسبه متراژ زیر بنا عوارض زیر بنا توسط قسمت درآمد
 • صدور فیشهای عوارض زیر بنا ، آتش نشانی ، نامه بیمه

پرداخت فیش های مربوطه توسط مالک

صدور معرفی نامه ناظر و محاسب( توسط واحد تشکیل پرونده) پس از دریافت فرم معرفی نامه مالک موظف می باشد فرم مذکور را نزد مهندس ناظر و محاسب خود ببرد و ایشان باید فرم مذکور را مهر و امضاءنمایند و سپس به قسمت امور مهندسین ناظر واقع در واحد شهر سازی برود و برگ تعهد نظارت و برگ تعهد محاسب را دریافت و به ( شهرداری ) ارائه نماید.

تهیه و ارائه مدارک مورد نیاز توسط مالک از قبیل:

1- برگ تعهد نظارت

2- برگ تعهد محاسب +نقشه های سازه( اجرایی)

3-فرم تعهد کارفرما ( مالک) تکمیل و گواهی امضاء شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی

فیش های عوارض زیر بنا ، نوسازی سال جاری

5-جواب نامه از اداره (بیمه،مخابرات،آب،برق)

6- اصل و کپی سند مالکیت به نام مالک فعلی

7- مجوز تهیه نقشه با مهر و امضای طراح و تائید واحد امور مهندسین ناظر شهرسازی

8 – تهیه پیش نویس پروانه توسط شهرداری

9 – تکمیل شناسنامه ساختمان توسط شهرداری

10- اخذ امضاء پروانه ( پیش نویس گیرنده ، محاسب، مسئول فنی وشهرسازی، معاون یا شهردار)

11- صدور پروانه ساختمان

ممهور شدن پروانه توسط واحد دبیرخانه

13- تهیه کپی از سه صفحه اول پروانه و ممهور شدن به امضاء و مهر مهندس ناظر ( توسط مالک) و ارائه به واحد صدور پروانه

تحویل پروانه ساختمان به مالک + یکسری نقشه های تائید شده معماری و سازه

چند مهندس ناظر در ساختمان نیاز است ؟

در هر پروژه ساختمانی با توجه به متراژ مشخص می گردد با اینحال به طور معمول برخی از پروژه ها 3 و برخی 4ناظر نیاز دارند.

فرم ها و چک لیست ها و مباحث حقوق مهندسی یکی از ابزارهای مهم برای مهندسین ناظر، طراح و مجری در زمینه مستندسازی محسوب می گردد.

روند صدور پروانه ساختمان:

1. دریافت کد نوسازی

برای صدور پروانه ساختمان باید کد نوسازی ملک خود را در اختیار داشته باشید.

اگر کد نوسازی ندارید برای دریافت کد نوسازی مطلب زیر را دنبال کنید:

آسمونی : چگونه کد نوسازی ملک بگیریم؟

2. آماده سازی و تحویل مدارک به واحد ثبت درخواست و تشکیل پرونده

با توجه به شرایط ملک خود، مدارکی که در ذیل آورده شده است را به واحد ثبت درخواست و تشکیل پرونده تحویل دهید

مدارک لازم در این مرحله به شرح ذیل میباشد:

 • کارت ملی
 • سند مالکیت شش دانگ دفترچه ای، تک برگی، بنچاق
 • سند مالکیت مشاعی با قید قطعه یا بدون آن

اجاره نامه آستانه یا اوقاف یا اجاره نامه خاص اگر ملک مورد اجاره از آستانه، اوقاف، موقوفه خاص و … باشد، اجاره نامه ای از ارگانهای مذکور خواهد داشت

قرارداد واگذاری: چنانچه ملک مورد نظر برای اخذ پروانه از اراضی دولتی باشد زمین با شرایط خاص و طی یک قرارداد واگذاری به  تقاضی واگذار می گرددکه در اینصورت قرارداد واگذاری مذکور حکم سند مالکیت را دارد؛

همچنین در برخی موارد برخی از شرکت های تعاونی به جای انتقال سند رسمی یا وکالتی به اعضای خود، طی قرداد واگذاری اقدام به انتقال زمین می نمایند که از هم قرارداد واگذاری مذکور حکم سند مالکیت را دارد.

وکالت نامه: چنانچه ملک به صورت وکالتی(عادی یا بلاعزل) خریداری شده و هنوز سند مالکیت منتقل نشده است یا اینکه صرفاً به صورت کاری و جهتانجام امور اداری است بایستی وکالتامه ارائه شود.

building-permit
building-permit

آسمونی : نقشه تفکیکی پیشنهادی خود را جهت انطباق با ضوابط مرتبط ارائه و تأییدیه آن را از شهرداری دریافت نمایند؛

چنانچه قصد خرید زمین مشاعی را داریدبایستی قبل از خرید نسبت به وجود نقشه تفکیکی مورد تأیید شهرداری از طریق استعلام از شهرداری مطمئن شوید.

توافقنامه: مالکان املاک با عرصه بیش از پانصد مترمربع در صورتی که تمایل به اخذ چند فقره پروانه ساختمانی مستقل داشته باشند؛

بایستی نسبت به انجام توافق با شهرداری طبق ضوابط و اخذ تأییدیه آن از شورای اسلامی شهراقدام نمایند؛

چنانچه قصد خرید زمین مشاعی را دارید بایستی قبل از خریدنسبت به وجود توافقنامه مورد تأیید از طریق استعلام از شهرداری مطمئن شوید

3.دریافت مجوز احداث یا مجوز تجدید بنا

پس از ثبت درخواست و تحویل مدارک چنانچه قصد اخذ مجوز احداث را دارید، میبایست به واحد نقشه برداری مراجعه فرمایید و پس از آن چنانچه مشخص گردید ملک شما عرصه در مسیر ندارد، جهت اخذ دستور نقشه به واحد طرح تفصیلی بروید.

آسمونی : همچنین چنانچه قصد اخذ مجوز تجدید بنا را دارید، میبایست جهت بازدید از ملک به کارشناس بازدید مراجعه فرمایید.

بعد از انجام بازدید، در صورتی که وضع موجود دارای تسویه حساب قبلی (پایانکار، گواهی عدم خلاف، مفاصا حساب و…) بود مثل روند قبلی چنانچه مشخص گردید ملک شما عرصه در مسیر ندارد، جهت اخذ دستور نقشه به واحد طرح تفصیلی بروید.

اگر وضع موجود تسویه نشده بود(تسویه حساب وضع موجود)

آسمونی : شما میبایست وضع موجود را تسویه حساب فرمایید.

بدین منظور پس از ابلاغ تخلفات به شما، بایستی دفاعیه خود را به همراه مدارک تکمیلی پرونده (شامل کپی گزارش کارشناس بازدید، کروکی ملک و…)به واحد کمیسیون ماده صد تحویل دهید.

پس از آن تا مطرح شدن موضوع در کمیسیون منتظر بمانید.

شما پس از اجرای مفاد کمیسیون و اخذ تاییدیه اجرای آن میبایست به منظور پرداخت عوارض به واحد درآمد و نوسازی مراجعه فرمایید.

در نهایت شما بایستی به واحد شهرسازی مراجعه بنمایید.

مدارک لازم در این مرحله به شرح ذیل میباشد:

 • گزارش کارشناسی
 • رای ماده صد
 • فیش های پرداختی یا سند مالی
 • اسناد مالکیت

آسمونی : پس از تکمیل مدارک فوق برای شما گواهی مرتبط(عدم خلاف، مفاصاحساب، پایانکار و…)صادر میگردد

اگر پلاک شما عرصه در مسیر داشت

چنانچه مشخص گردید پلاک شما عرصه در مسیر دارد دو حالت وجود دارد؛

اگر کل پلاک شما در طرح است شما میبایست جهت تنظیم توافقنامه ابتدا به واحد املاک مراجعه فرمایید.

همچنین اگر بخشی از پلاک ملکی شما در مسیر است با توجه به تشخیص حوزه، شما میبایست یا توافقنامه یا صلح نامه تنظیم نمایید.

پروانه ساختمانی را چگونه دریافت کنیم؟ + هزینه اخذ و استعلام
پروانه ساختمانی را چگونه دریافت کنیم؟ + هزینه اخذ و استعلام

تنظیم تواقفنامه

جهت تنظیم توافقنامه ابتدا به واحد املاک مراجعه فرمایید.

برای تشکیل پرونده در واحد املاک شما میبایست مدارک ذیل را همراه خود داشته باشید:

 • کپی سند
 • گزارش شهرسازی
 • گزارش نقشه برداری
 • استعلام ثبت
 • استعلام زمین شهری

آسمونی : پس از تحویل مدارک جهت قیمت گذاری به هیئت کارشناسی ارجاع داده می شوید.

پس از آن توافقنامه تنظیم شده و به منظور تکمیل امضاهای مورد نیاز به شهرداری مرکز ارجاع داده می شوید.

پس از آن جهت تصویب به شورا و سپس به فرمانداری ارجاع داده می شوید.

بعد از آن نیز جهت اجرای مفاد توافقنامه به واحد املاک ارجاع داده میشوید

تنظیم صلحنامه

آسمونی : جهت تنظیم صلح نامه ابتدا به واحد درآمد مراجعه فرمایید.

پس از تنظیم صلح نامه به منظور تکمیل پرونده می بایست به واحد املاک مراجعه فرمایید.

مدارک لازم برای تنظیم صلحنامه به شرح ذیل میباشد:

 • صلحنامه
 • کپی گزارش کارشناسی
 • کپی گزارش نقشه برداری

پس از آن واحد املاک نامه ای به دفترخانه رسمی جهت انتقال عرصه در مسیر خواهد نوشت.

آسمونی : پس از انتقال، فرم مورد نظر را جهت اخذ تاییدیه انتقال و سپس صورتجلسه تحویل به واحد املاک ببرید.

4. دریافت استعلام‌های مرتبط با پلاک ملکی

در این گام در صورتی که دستور نقشه طبق ضابطه باشد نامه های استعلام به شما تحویل داده میشود.

شما میبایست استعلام های مرتبط با پلاک ملکی خود را از ارگانهای مندرج در نامه اخذ نمایید.

آسمونی : استعلام هایی که در این گام با توجه به پلاک ملکی شما امکان دارد نیاز شود به قرار ذیل میباشد:

 • استعلام برق: برای همه پلاک های ملکی باید انجام شود
 • استعلام گاز: برای همه پلاک های ملکی باید انجام شود
 • استعلام حرایم خاص: نامه استعلام برای ملکهایی که در حریم اماکن تاریخی میباشد از میراث فرهنگی؛ نامه استعلام برای ملکهایی که در حریم اطلاعات میباشد از اطلاعات؛ نامه استعلام برای ملکهایی که در حریم صدا و سیما میباشد از صدا و سیما؛ نامه استعلام برای ملکهایی که در حریم نظامی انتظامی میباشد از نیروی انتظامی.
 • استعلام های خاص: اخذ استعلام از حراست، اوقاف، ائمه جماعت برای کاربری های مذهبی استعلام از میراث فرهنگی برای کاربری های گردشگری اقامتی استعلام از صنایع برای کاربری های صنعتی

اگر دستور نقشه طبق ضابطه نبود؟

آسمونی : شما میتوانید فرم درخواست برای طرح در کمیسیون ماده پنج را تکمیل نمایید.

اگر با درخواست شما در کمیسیون ماده پنج موافقت گردد دستور نقشه برابر مصوبه کمیسیون ماده پنج به شما تحویل داده میشود.

5.ارائه پاسخ استعلام‌ها

آسمونی : پس از اخذ پاسخ استعلام ها میبایست پاسخ استعلام را به واحد طرح تفصیلی در شهرداری منطقه ارائه دهید.

بعد از آن فرم دستور تهیه نقشه به شما تحویل داده میشود که شما میبایست آنرا به نظام مهندسی ببرید.

پس از طی مراحل طراحی و تایید نهایی آن نقشه ساختمانی به شما تحویل داده میشود.

پس از آن است که شما میبایست نقشه ساختمانی را به واحد کنترل نقشه در شهرسازی منطقه تحویل دهید.

6.دریافت پیش‌نویس پروانه ساختمان

آسمونی : در صورتی که در واحد کنترل نقشه مغایرتی اعلام نشود شما پیش نویس پروانه ساختمانی را دریافت خواهید کرد.

پس از آن شما میبایست به منظور محاسبه و صدور فیش عوارض به واحد درآمد و نوسازی مراجعه فرمایید.

همچنین در صورتی که بین دستور نقشه و ضوابط و معماری و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان با نقشه های ارائه شده مغایرتی باشد بسته به نوع خطا، نقشه به مهندس طراح یا منطقه صادرکننده دستور تهیه نقشه ارجاع میگردد تا کنترل مجدد و رفع خطا صورت گیرد.

7.صدور و دریافت پروانه ساختمان

با تحویل مدارک ذیل به واحد صدور پروانه، مراحل اخذ پروانه ساختمان به پایان میرسد و شما میبایست منتظر بمانید تا شناسنامه ساختمان خود را تحویل گیرید.

مدارک لازم در این مرحله به شرح ذیل میباشد:

 • پیش نویس پروانه
 • فیش نوسازی
 • فیش درآمد
 • فیش آموزش و پرورش
 • تعهد نظارت که توسط مالک یا وکیل در محضر گواهی شده باشد
 • استعلام برق
 • استعلام گاز
 • نامه بیمه
 • نامه آتش نشانی
 • تعهد مشاعی جهت املاکی که سند شش دانگ ندارند و مشاع هستند
 • تعهد آپارتمان
 • تعهد برق )در صورت نیاز(
 • تعهد تجاری برای املاکی که واحد تجاری دارند
 • کپی سند
 • کپی وکالت
 • کپی کارت ملی
 • نقشه های مصوب معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی و دفترچه محاسبات سازه
ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «پروانه ساختمانی را چگونه دریافت کنیم؟ + هزینه اخذ و استعلام» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.