زمان مطالعه: 4 دقیقه
قوانین بازی بدمینتون

قوانین بازی بدمینتون

 توپ :از مواد طبيعي يا مصنوعي ساخته مي شود.بايد از جنس چوب پنبه كه لايه چرمي دارد باشد.توپ چرمي بايد داراي...

توپ :

از مواد طبیعی یا مصنوعی ساخته می شود.باید از جنس چوب پنبه که لایه چرمی دارد باشد.توپ چرمی باید دارای 16 پرک باشد که به پایه وصل می شوند. وزن توپ باید بین 4/74تا4/50 گرم باشد.

راکت :

راکت بدمینتون معمولا از جنس چوبی یا فلزی می باشد.راکت از قسمتهای:دسته-میله-گلویاسه راهی-صفحه راکت(کله راکت)تشکیل شده است.

قرعه کشی :

برای شروع بازی داور مسابقه با سکه عمل قرعه کشی را انجام دهد.نفر برنده قرعه کشی می تواند توپ یادریافت(زمین)را انتخاب کند.برنده بازی کسی است که دوگیم از سه گیم را ببرد.

امتیازات گیمها :

در مردان 15تایی است ودر نونهالان وبانوان 11تایی است.در بازیهای یک نفره ودونفره مردان کسی که زودتر به امتیاز 15برسد برنده گیم محسوب می شود ودر بانوان ودر نونهالان هر کسی زودتر به امتیاز 11برسد برنده گیم محسوب می شود. هر کس 2گیم از 3گیم را ببرد برنده بازی است.

یسینیگ چیست :

اگر در آقایان امتیاز به 14-14 رسید ویادربانوان به امتیاز10-10شد ازکسی که زودتر به امتیاز 14ویا10رسید سوال می شودکه آیا امتیاز اضافه می خواهد یا نه و اگر جواب مثبت باشد بازی به 17و13ادامه می یابد واگر جواب منفی باشد بازی در همان 15و11به پایان می رسد.

فردی که برنده گیم شد در گیم بعدی اولین سرویس را می زند. تنها بازیکنی امتیازکسب می کند که سرویس را زده باشد و توپ را در زمین بازیکن مقابل بخواباند.

تعویض زمین :

بازیکنان بایستی در موارد زیر زمین را عوض کنند:1-پایان گیم اول2-پیش از شروع گیم سوم3-در صورت تساوی 1بر1 درگیم سوم در آقایان درپوئن8ودرخانمها ونونهالان در پوئن 6 تعویض زمین صورت می گیرد.

سرویس :

زننده وگیرنده سرویس باید به صورت مورب در داخل محوطه سرویس و بدون تماس با خطوط محوطه سرویس قرار گیرند.از لحظه شروع سرویس تا پایان اجرای ضربه باید قسمتی از هر دو پای بازیکن در حالتی ثابت با زمین تماس داشته باشد.راکت زننده سرویس باید اولین  سرویس را به پایه (کله)توپ بزند.هنگام برخورد توپ با راکت زننده سرویس تمام توپ باید از کمر سرویس زننده پایینتر باشد. میله راکت زننده سرویس از لحظه زدن ضربه به توپ باید به طرف پایین امتداد داشته باشد به نحوی که تمامی کله راکت از تمامی دست حامل راکت بازیکن پایینتر باشد.هنگام زدن سرویس اگر توپ با راکت زننده سرویس برخورد نکند خطا محسوب می شود زننده سرویس نباید قبل ازآمادگی کامل گیرنده سرویس اقدام به زدن سرویس کند در بازیهای یک نفره ریا تا زمانی که زننده سرویس امتیازی کسب نکند و یا اینکه امتیاز او در آن گیم زوج باشد زننده وگیرنده سرویس باید در زمین راست قرار گیرند و تازمانی که امتیاز زننده سرویس در آن گیم فرد باشد بازیکنان موظفند در سمت چپ زمین برای زدن سرویس ودریافت اقدام نمایند. اگر دریافت کننده سرویس مرتکب خطا شد ویا توپ در زمین وی متوقف شود زننده سرویس یک امتیاز کسب می کند واز طرف دیگر زمین اقدام به زدن سرویس بعدی می کند.اگر زننده سرویس مرتکب خطایی شود و یا اینکه توپ در زمین وی متوقف شود زننده سرویس حق زدن سرویس را از دست می دهد و آنگاه گیرنده سرویس حق زدن سرویس را به دست می آورد بدون اینکه امتیازی به طرفین داده شود.

 بازیهای دونفره :

هنگام شروع گیم وهر زمانی که یکی از طرفین حق زدن سرویس را به دست آورد باید از قسمت راست زمین اقدام به زدن سرویس نماید.فقط سرویس گیرنده حق برگشت سرویس را دارد در صورتی که توپ به همبازی گیرنده سرویس برخورد کند و یا ضربه ای به توپ وارد کند خطا محسوب می شود ودر این صورت به زننده سرویس یک امتیاز تعلق می گیرد به جز اولین سرویس هر تیم که دوبار حق زدن سرویس را دارد.پس از برگشت سرویس توسط دریافت کننده هر یک از بازیکنان می توانند به توپ ضربه بزنند.در زدن سرویس اگر عدد پوئن فرد باشد نفرزن از سمت راست اولین سرویس را می زند و اگر پوئن زوج باشد نفر زوج زن در سمت راست اولین سرویس را می زند ونفر بعدی از طرف دیگر اقدام به زدن سرویس می کند.هر یک از بازیکنان زننده گیم می تواند اولین سرویس گیم بعدی وهر یک از بازیکنان بازنده گیم نیز می تواند اولین دریافت کننده سرویس گیم بعد باشد.(پس از پایان هر گیم و در شروع گیم بعد می توان جای نفرات را عوض کرد.)

اشتباهات(خطاهای)محوطه سرویس :

1-اگر بازیکن خارج از نوبت سرویس بزند.2-به طور اشتباه از سمت دیگر سرویس زده باشد.3-به طور اشتباه در سمت دیگر زمین برای دریافت سرویس ایستاده و سرویس زده باشد.اشتباه محوطه سرویس اگر بعد از زدن سرویس بعدی تشخیص داده شود نباید اصلاح گردد ولی اگر قبل از زدن سرویس بعدی تشخیص داده شود اگر هر دو اشتباه کرده باشند به جا داده می شود ولی اگر یکی از طرفین اشتباه کند و رالی به نفع او تمام بشود به جا داده می شود و چنانچه رالی به ضرر او تمام شود اشتباه اصلاح نمی شود.

خطاهای بازی بدمینتونFAULTS:

موارد زیر خطا محسوب می شود:

1-اگر سرویس صحیح زده نشود. 2-اگر توپ در هنگام بازی خارج از محوطه زمین بازی فرود آید.3-از داخل بازدید تور عبور کند.4-از تور عبور نکند.(قبل از عبور از تور بیافتد.)5-به سقف یا دیواره های دور زمین برخورد کند.6-به بدن یا لباس بازیکن برخورد کند ویا در اطراف زمین به هر شئ یا فردی تماس پیدا کند.7-اگر به توپ در زمین حریف ضربه زده شود.8-برخورد لباس ویل راکت به تور و نگهدارنده های او(پایه)9-زمانی که توپ در حال عبور از بالای تور است مانع ضربه زدن حریف شود.10-در طول بازی بازیکن به طور عمد تمرکز حریف خود را بهم بزند.(مثل ایجاد سروصدا وحرکات غیر عادی وخصمانه)11-در حین بازی گرفتن توپ با راکت وبا کمی مکث به آن ضربه زده شود.(حمل شود)12-توسط بازیکن دو بار ضربه زده شود.

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «قوانین بازی بدمینتون» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.