زمان مطالعه: 2 دقیقه
6 تیر، تصویب قانون فرهنگستانهای ایران (1353 ش)

6 تیر، تصویب قانون فرهنگستانهای ایران (1353 ش)

بنیاد شاهنشاهی فرهنگستان‌های ایران سازمانی پژوهشی بود متشکل از فرهنگستان زبان ایران و فرهنگستان ادب و هنر ایران. این بنیاد در ششم تیرماه 1353 تاسیس شد و قرار ش

در مصوبه مجلس برای تاسیس بنیاد شاهنشاهی فرهنگستان‌های ایران هدف از تاسیس آن «پیشرفت در رشته‌های گوناگون فرهنگ و هنر و دانش و شناسایی کامل فرهنگ باستانی کشور» عنوان شده بود. «تصویب بودجه تفصیلی فرهنگستان‌ها بر اساس اعتبارات مصوب در بودجه سالانه کل کشور با رعایت هدف و وظایف و اختیارات آنها» از دیگر وظایف این بنیاد بود. ازجمله فرهنگستان علوم ایران یکی از فرهنگستان‌های ایران بود که در زیر چتر بنیاد شاهنشاهی فرهنگستان‌های ایران بنیاد شد.

‌قانون بنیاد شاهنشاهی فرهنگستان‌های ایران

‌مصوب 1353.4.6 ‌

ماده 1 - بنیاد شاهنشاهی فرهنگستانهای ایران که به منظور پیشرفت در رشته‌های گوناگون فرهنگ و هنر و دانش و شناسایی کامل فرهنگ باستانی‌کشور تأسیس یافته است سازمانی است پژوهشی متشکل از: ‌

  • الف - فرهنگستان زبان ایران.
  • ب - فرهنگستان ادب و هنر ایران.
  • ج - شورای اداری و هماهنگی که از این پس در این قانون شورای بنیاد خوانده می‌شود. ‌
  • د - دبیرخانه. ‌تبصره - فرهنگستانهای دیگر که وزارت فرهنگ و هنر پس از فراهم آوردن امکانات به تأسیس آنها اقدام کند جزء بنیاد شاهنشاهی فرهنگستانهای‌ایران خواهند بود. ‌

ماده 2 - شورای بنیاد تشکیل می‌شود از: ‌وزیر فرهنگ و هنر. ‌رؤسای فرهنگستانها. ‌سردبیر شورا. ‌مسئول امور مالی بنیاد (‌ذیحساب). ‌

ماده 3 - وظایف شورای بنیاد به شرح زیر است: ‌

الف - ایجاد هماهنگی و تعیین خط مشی عمومی در امور اداری و مالی.

ب - تصویب بودجه تفصیلی فرهنگستانها بر اساس اعتبارات مصوب در بودجه سالانه کل کشور با رعایت هدف و وظایف و اختیارات آنها.

ج - تصویب نظامات و مقررات عمومی استخدام اعضاء هیأت پژوهشی فرهنگستانها شامل: پژوهشگر، پژوهشیار، رهبر پژوهش، استاد پژوهش‌که به ترتیب معادل است با مربی، استادیار، دانشیار، استاد در مؤسسات عالی علمی دولتی به پیشنهاد رییس فرهنگستان مربوط و تصویب شورای بنیاد‌در حدود مقررات استخدامی که بر اساس قانون فوق مورد عمل دانشگاه‌های دولتی است. ‌مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی اعضاء هیأت پژوهشی فرهنگستانها به شرح مندرج در این ماده همان است که در دانشگاه‌های دولتی‌اجراء می‌شود و مشمول تغییرات بعدی آن نیز می‌باشد. ‌در مورد استخدام شاغلینی که خدمات پژوهشی انجام نمی‌دهند برابر مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد.

‌ماده 4 - اعتباراتی که برای هر یک از فرهنگستانها در بودجه‌های سالانه کل کشور منظور و تصویب می‌شود به صورت کمک خواهد بود. ‌

ماده 5 - بنیاد شاهنشاهی فرهنگستانهای ایران جز در مورد امور ذیحسابی موضوع ماده 24 قانون محاسبات عمومی از لحاظ امور مالی و معاملاتی‌تابع مقرراتی خواهد بود که از طرف شورای بنیاد بر اساس مقررات مورد عمل مؤسسات عالی علمی دولتی تصویب می‌گردد. ‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.3.6، در جلسه روز پنجشنبه ششم تیر ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

ارزیابی مهاجرت
نظر خود را درباره «6 تیر، تصویب قانون فرهنگستانهای ایران (1353 ش)» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید

دسته بندی های وب سایت آسمونی

آسمونی شامل بخش های متنوعی است که هر کدام از آنها شامل دنیایی از مقالات و اطلاعات کاربردی می باشند، شما با ورود به هر کدام از دسته بندی های مجله اینترنتی آسمونی می توانید به زیردسته های موجود در آن دسترسی پیدا کنید، برای مثال در دسته فیلم و سینما؛ گزینه هایی مثل نقد فیلم، معرفی فیلم ایرانی، فیلم بین الملل، انیمیشن و کارتون و چندین بخش دیگر قرار دارد، یا بخش سلامت وب سایت شامل بخش هایی همچون روانشناسی، طب سنتی، نکات تغذیه و تناسب اندام می باشد.