فوت 7 نفر در تصادف سربازمعلم‌ها تکذیب شد

فوت 7 نفر در تصادف سربازمعلم‌ها تکذیب شد

رئیس اورژانس یزد باتکذیب خبر فوت 7 نفر از تصادف اتوبوس سربازمعلم‌ها گفت: هم اکنون تنها چهارنفر دربیمارستان هنوزبستری هستند که سطح هوشیاری یکی از آنها پایین است

پیش شماره خطوط موبایل یزد

پیش شماره خطوط موبایل یزد

    لیست زیر پیش شماره تلفن های همراه استان یزد به ترتیب حروف الفبا و اعداد میباشد این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود.     خطوط...