ورود ناگهانی یک کامیون به ساختمانی در غرب تهران

ورود ناگهانی یک کامیون به ساختمانی در غرب تهران

یک ‌دستگاه میکسر به داخل مغازه کاشی و سرامیک در غرب تهران وارد شد.

محله کوهک در منطقه 22 تهران

محله کوهک در منطقه 22 تهران

محله کوهک در منطقه 22 تهران در شمال غربی تهران یکی از خوش آب و هواترین مناطق شهر تهران قرار دارد که کریدور اصلی هوای شهر تهران به حساب می آید.