بجنورد

بجنورد، معروف به پاریس کوچولو

بجنورد شهری واقع در استان خراسان شمالی است که به دلایل مختلفی به پاریس کوچولو معروف شده است.

بناهای تاریخی خراسان شمالی

بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری خراسان شمالی

خراسان شمالی دارای بناهای تاریخی و جاذبه های زیبایی برای بازدید است. چنانچه به این استان سفر می کنید از بناها و معماری زیبای آن لذت ببرید.