جشن مردگان، عجیب ترین فستیوال مکزیکی ها

جشنواره مردگان مکزیک

مکزیکی ها فرهنگ خاص و متفاوتی برای احترام گذاشتن به درگذشتگان دارند که شاید با بسیاری از کشورهای دنیا متفاوت باشد.

نورالینک ، شرکت نسبتا جدید ایلان ماسک ما را نجات میدهد یا نابود میکند؟

شرکت نورالینک و تولید تراشه مغزی

ایلان ماسک می‌گوید ممکن است ایده‌ هایش تخیلی به نظر برسند،اما در آینده ای نزدیک به واقعیت تبدیل می شوند.