برج دوقلوی پتروناس کوالالامپور

برج دوقلوی پتروناس کوالالامپور

یکی از بلندترین آسمان خراش های جهان برج پتروناس در شهر کوالالامپور در کشور مالزی است. ارتفاع این برج به 452 متر می رسد.