استانبول کارت

استانبول کارت چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

با استانبول کارت شما می توانید 20 درصد از هزینه های حمل و نقل را کاهش دهید.

اعلام آتش بس انسانی در ماریوپل

اعلام آتش بس انسانی در ماریوپل

بر اسا اعلام خبرگزاری رویترز، یکی از مذاکره کنندگان اوکراینی در نشست صلح استانبول از آغاز مجدد برگزاری مذاکرات صلح با روسیه خبر داده است.