گشتی در 12 مکان دیدنی تفلیس

گشتی در 12 مکان دیدنی تفلیس

شهر تفلیس به عروس شهر های آسیای میانه شهرت دارد. وجود پارک های سرسبز و ‏رودخانه در این شهر، چشم انداز های کم نظیری را پدید آورده است.