لیز هارتل ؛ زنی که رقبای مرد را شکست داد

لیز هارتل ؛ زنی که رقبای مرد را شکست داد

برای سالها و دهه ها رقابت افراد معلول با ورزشکاران عادی در المپیک غیر ممکن به نظر می رسید. همین طور مسابقه دادن زنان با مردان در بازیهای المپیک وبه نظر نمی آمد

تماشاگری تاثیرگذارتر از 22 بازیکن درون میدان!

تماشاگری تاثیرگذارتر از 22 بازیکن درون میدان!

یک تماشاگر، چطور می تواند نتیجه یک مسابقه مهم را، یه نفره عوض کند؟

نقد فیلم پیش از ژاله برنده بهترین بازیگر مرد در بخش سینمای سعادت جشنواره جهانی فیلم فجر : بهای گزاف طمع کاری

نقد فیلم پیش از ژاله برنده بهترین بازیگر مرد در بخش سینمای سعادت جشنواره جهانی فیلم فجر : بهای گزاف طمع کاری

 اختصاصی آسمونی نقد از انسیه نجفی نشلی منتقد سینما پیش از ژاله به کارگردانی مایکل نویر ، محصول کشور دانمارک است که زندگی جنر، کشاورز فقیری را که آرزوهای بی...

هواداران کاغذی و قدمتی سه دهه ای

هواداران کاغذی و قدمتی سه دهه ای

از ابتکار آرسنال تا تماشاگران دوران کرونا...