دومینیکن کجاست؟

دومینیکن کجاست؟

زونا کولونیال، منطقه ای با ساختمان‌ های رنگی و خانه ‌های اربابی زیبا و خیابان‌ های سنگفرش شده اش، مکان رمانتیکی به عنوان مقصد گردشگری است.

آشنایی با سایت IMDB بانک اطلاعاتی اینترنتی فیلم

سایت IMDB

بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها بانک اطلاعاتی برخطی است که شامل اطلاعات...