نقد فیلم استخراج

نگاهی به فيلم استخراج

هنگام دیدن فیلم شاید تعجب کنید که کارگردان فیلم یعنی "سم هارگریو" یک کارگردان فیلم اولی است. او قبل از این فیلم به عنوان یک بدلکار شناخته شده بود.