استقبال رسمی رئیس جمهور تاجیکستان از ابراهیم رئیسی

استقبال از رئیسی در کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان

آیت الله سید ابراهیم رییسی، صبح امروز شنبه در راستای انجام دیداری رسمی، در کاخ ملت تاجیکستان از سوی همتای تاجیک خود مورد استقبال قرار گرفت.