کد مطلب:  4748 
24 نظر
24 نظر
زمان مطالعه: 7 دقیقه
آموزش خیاطی دوخت و الگوی پیراهن مردانه

آموزش خیاطی دوخت و الگوی پیراهن مردانه

طریقه رسم الگوی پیراهن مردانه - اندازه های اولیه پیراهن مردانه : اندازه های اصلی : قد ، دور سینه ، دور کمر ،...
زمان مطالعه: 7 دقیقه
طریقه رسم الگوی پیراهن مردانه

- اندازه های اولیه پیراهن مردانه :

اندازه های اصلی : قد ، دور سینه ، دور کمر ، دور باسن ، قد آستین با سرشانه ، دور گردن ، دور مچ اندازه های فرعی : -

الگوی پیراهن مردانه :

گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه بلندی خط حلقه پایین آمده نقطه 2 میشود . از نقطه 1 به اندازه بلندی بالاتنه پایین آمده نقطه 3 میشود . از نقطه 1 به اندازه بلندی خط باسن پایین آمده نقطه 4 میشود . از نقطه 1 به اندازه قد لباس پایین آمده نقطه 5 میشود . نقاط 2 ، 3 ، 4 و 5 را به طرف چپ گونیا میکنیم . نقطه 2 را به اندازه پیراهن به طرف چپ رفته نقطه 6 میشود . نقطه 6 را تا پایین لباس گونیا میکنیم . از نقطه 6 را به اندازه 2/1گشادی کف حلقه به طرف راست رفته نقطه 7 میشود . نقطه 7 را به طرف بالا گونیا میکنیم . از نقطه 7 به اندازه 4/1بلندی خط حلقه بالا رفته نقطه 8 میشود . از نقطه 1 به اندازه 6/1 دور گردن به طرف چپ رفته نقطه 9 میشود . از نقطه 9 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 10 میشود . نقطه 10 را طبق نقشه به نقطه 1 وصل میکنیم . نقطه 11 را روی الگو مشخص میکنیم . از نقطه 11 ، 2 سانت پایین آمده نقطه 12 میشود . نقطه 10 را با خط کش به نقطه 12 وصل کرده و همین خط را به طرف چپ امتداد میدهیم . از نقطه 8 ، 1٫5-1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 13 میشود . از نقطه 1 به اندازه 6/1 دور گردن + 0-0٫5 سانت (0 برای یقه های کیپ و استفاده از کراوات + 0٫5 سانت برای حالتهای اسپرت +0٫5 سانت) پایین آمده نقطه 14 میشود . نقطه 1 را با خط چین به نقطه 8 وصل کرده روی این خط اندازه 6/1 دور گردن را اندازه زده ، نقطه 15 میشود . نقطه 10 را طبق نقشه به نقاط 14 و 15 وصل میکنیم . طوق گردن جلو رسم میشود . از نقطه 12 ، 2 سانت به طرف چپ رفته نقطه 16 میشود . از نقطه 6 ، 5-3 سانت پایین آمده نقطه 17 میشود . نقطه 16 را طبق نقشه به نقاط 13 و 17 وصل میکنیم ، حلقه آستین لباس رسم میشود . نقطه 17 را به مرکزیت نقطه 13 به طرف راست پرگاری میکنیم . از نقطه 17 روی خط پرگاری 3-2 سانت (چاقی یا لاغری) علامت زده نقطه 18 میشود . نقطه 18 را طبق نقشه به هلال 17-13 وصل میکنیم . از نقطه 10 روی خط کج به اندازه قدآستین با سرشانه را علامت زده نقطه 19 میشود . نقطه 19 را به اندازه 2/1 دور مچ + 3 سانت برای پیلی دم دست به طرف پایین گونیا کرده نقطه 20 میشود . نقطه 20 را با خط صاف به نقطه 18 وصل میکنیم . فاصله بین نقاط 1 ، 10 ، 16 ، 13 ، 17 ، 5 ، 1 : الگوی پشت فاصله بین نقاط 14 ، 13 ، 10 ، 16 ، 13 ، 17 ، 5 ، 14 : الگوی جلو فاصله بین نقاط 16 ، 13 ، 18 ، 20 ، 19 ، 16 الگوی آستین میباشد که از خط 19-16 روی دولا بسته پارچه گذاشته میشود .

تغییرات الگو برای پیراهن مردانه :

تغییرات الگوی جلو :

از خط وسط جلو برای جادکمه 2 سانت خارج شده تا پایین لباس امتداد میدهیم . برای سجاف 4-2 سانت از بعد از جادکمه خارج میشویم . برای قسمت سجاف ابتدا خط جادکمه را تا کرده سپس قسمت بالای سجاف را قیچی می کنیم . برای برش سرشانه از نقاط 1و2 در دو سر سرشانه هر کدام 6-4 سانت پایین آمده نقاط 3 و 4 میشود . نقاط 3و4 را با خط صاف به یکدیگر وصل میکنیم . محل جیب در الگوی جلو همیشه 2 سانت بالای خط سینه میباشد و جیب به حلقه آستین نزدیکتر از خط وسط جلو میباشد . معمولیترین اندازه جیب 13*12 سانت میباشد . (3-2 سانت به خط پهلو نزدیکتر است .) در یقه گرد وقتی سجاف سرخود میزنیم برای رسم سجاف 4-2 سانت خارج میشویم . هنگام قیچی کردن این خط ، خط جادکمه را تا میکنیم سپس طوق گردن را قیچی میکنیم تا سجاف مثل طوق گردن بریده شود . در غیر این صورت سجاف در قسمت یقه کم میآورد .

تغییرات الگوی پشت :

از نقطه 5 در سرشانه ، 10-8 سانت پایین آمده نقطه 6 میشود . نقطه 6 را به خط وسط پشت گونیا میکنیم . در صورتیکه بخواهیم در زیر برش پیلی داشته باشیم از نقطه 7 ، 2 سانت خارج شده تا پایین لباس امتداد میدهیم . اجرا : سرشانههای جلو و پشت را به شکلی که حلقهها در امتداد هم قراربگیرند ، به یکدیگر چسباده و خطهای 4-3 و 7-6 را قیچی میکنیم . قسمت بالای الگو یک تکه میشود .

برش :

دو برش الگوی جلو و الگوی آستین روی دو لای باز پارچه درآورده میشود . الگوی پشت را از خط وسط روی دو لای بسته پارچه و تکه سرشانه را از خط وسط پشت روی دولای بسته پارچه دراورده میشود .

تغییرات الگوی آستین :

همیشه 3/2 پهنای مچ از قد آستین کم میشود . برای محل بلیطی یک طرف الگو را برای پشت آستین در نظر گرفته ، فاصله بین خط وسط آستین تا پهلوی سمت چپ را نصف کرده (فاصله نقاط 9-8) نقطه 10 میشود . از نقطه 10 خطی به ارتفاع 12-10 سانت و موازی خط آستین رسم میکنیم . محل بلیطی همیشه در موقع برش زوی پارچه قیچی میشود . میزان پارچه : افراد لاغر : 1٫5 متر عرض 150 افراد چاق : 1٫7 متر عرض 150

نکات دوخت پیراهن مردانه :

1- هنگام دوخت پایه یقه وقتی یک طرف را از ابتدا شروع به دوختن میکنیم تا وسط پایه یقه ، برای دوخت سمت دیگر ، برای اینکه دو طرف کاملاً قرینه شوند ، بعد از دوخت یک طرف ، یقه را از زیر چرخ درمیآوریم و زیر آن کپی قرار میدهیم . یقه را دولا میکنیم (دقیق) روی قسمت دوخته شده رولت میکنیم و طرف دیگر پایه را از روی رولت جدید میدوزیم. 2- برای وصل کردن مچ به آستین ابتدا و انتهای مچ را به دو طرف بلیطی میکنیم . 7-6 سانت بعد از بلیطی (قسمت پنس) دو پیلی بسته به مقداری که برای آستین اضافه گذاشتیم میدهیم ، بطوریکه پیلی ها به سمت بلیطی پهن باشد. 3- قبل از دوخت یقه ، سسجاف را اور میکنیم . 4- حلقه بعد از دوختن و قبل از درز آستین و درز پهلو اور میشود . 5- پهلو و درز آستین هم با هم اور میشود .

نکته : اگر پیراهن مردانه داشته باشیم و خواستیم از روی آن بدوزیم ، فاصله زیر بغل تا جادکمه را اندازه میزنیم ، بدون در نظر گرفتن جادکمه این مقدار اندازه لباسی میباشد که از این اندازه دور سینه را بدست میآوریم ، دور تا دور پایه یقه را اندازه میزنیم منهای 4 سانت (جادکمه) و 2-1 سانت دیگر میکنیم (به دلیل اینکه پارچه بزرگتر از دور واقعی یقه است) تا دور یقه بدست آید .

مراحل دوخت پیراهن مردانه :

1- به قسمت سجاف لایی زده میشود. 2- جیب روی محل مشخص شده دوخته میشود. 3- بلیطی آستین دوخته میشود. 4- 10 سانت زیر بغل آستین از پایین آستین دوخته و سپس مچ وصل میشود. 5- تکه جدای سرشانه به جلو و پشت وصل میشود و اتو میشود. 6- حلقه آستین به لباس دوخته میشود. 7- در زیر بغل یکسره تا مچ آستین دوخته میشود. 8- لباس پرو شده و 2/1 یقه پروشده بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف اندازه زده میشود. 9- یقه کشیده شده و برش زده میشود ، لایی چسبانده میشود و به لباس وصل میشود. اگر از لایی پیراهن مردانه که مخصوص است استفاده کنیم، این لایی چسباندندی نیست بلکه با 2 میلیمتر جای دوخت به یقه دوخته میشود. 10- دوخت قسمت پایین پیراهن.

یقه مردانه پایه جدا : برای پیراهن مردانه فقط از این یقه استفاده میشود . گونیا کنید خط عمود 1 را . از نقطه 1 به اندازه 2/1 یقه پرو شده (بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف سرخود پیراهن مردانه) به طرف چپ رفته نقطه 2 میشود . نقطه 2 را به طرف بالا گونیا میکنیم . از نقطه 2 ، 2 سانت بالا رفته نقطه 3 میشود . نقطه 3 را طبق نقشه به وسط خط 2-1 وصل کرده ، این خط را در امتداد همین هلال به طرف چپ 2 سانت امتداد میدهیم نقطه 4 میشود . سپس از نقطه 3 ، 3 سانت بالا رفته ، نقطه 5 میشود . نقطه 5 را طبق نقشه به نقطه 4 وصل میکنیم . از نقطه 1 ، 3 سانت بالا رفته نقطه 6 میشود . نقطه 6 را ابتدا چند سانتیمتر گونیا کرده ، سپس طبق نقشه به نقطه 5 وصل میکنیم . پایه یقه مردانه طراحی میشود . جهت کنترل ، فاصله بین 4-1 باید با فاصله بین خط وسط پشت تا انتهای جادکمه روی لباس پرو شده برابر باشد

قسمت بالای یقه مردانه : از نقطه 5 ، 1 سانت به طرف راست روی یقه جدا کرده نقطه 7 میشود . از نقطه 6 ، 5-3 سانت (برای مردانه 4-3 سانت کافی است) بالا رفته نقطه 8 میشود . نقطه 8 را ابتدا 2-1 سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه 7 وصل میکنیم . از نقطه 5 برای پیراهن مردانه 6 سانت و برای پیراهن زنانه 10 سانت بالا رفته نقطه 9 میشود . از نقطه 9 ، 3 سانت به طرف چپ رفته نقطه 10 میشود . نقطه 10 را با خط صاف به نقطه 7 وصل میکنیم . از نقطه 8 ، 5-4 سانت بالا رفته نقطه 11 میشود . نقطه 11 را ابتدا 3-2 سانت گونیا کرده سپس با هلال خیلی کم به نقطه 10 وصل میکنیم . فاصله بین نقاط 1 ، 6 ، 7 ، 4 ، 3 ، 1 الگوی پایه یقه میباشد که دو بار روی دولای بسته پارچه از خط 6-1 درآورده میشود و فاصله بین نقاط 8 ، 11 ، 10 ، 7 ، 8 الگوی برگرد یقه میباشد که از خط 11-8 دو بار روی دو لای بسته پارچه درآورده میشود . در موقع دوخت ، در صورتیکه از لایی مخصوص یقه استفاده کنیم ، به تکه های یقه لایی چسب نمیچسبانیم و لایی یقه با 2 میلی متر جای دوخت بریده میشود . در صورتیکه از لایی چسب استفاده کنیم به تمام تکه های یقه زیر و رو لایی می چسبانیم
: برای دریافت مشاوره درباره آموزش خیاطی دوخت و الگوی پیراهن مردانه فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «آموزش خیاطی دوخت و الگوی پیراهن مردانه» در کادر زیر بنویسید :
3 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید