کد مطلب: 55263 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
پایتخت های باستانی ایران را بشناسید

پایتخت های باستانی ایران را بشناسید

در طول تاریخ هزار ساله ایران تمدن های زیادی روی کار آمدند. هر سلسله یک یا چند مرکز را به عنوان پایتخت خود انتخاب میکرد و مرکز حکمرانی خود قرار میداد.
زمان مطالعه: 1 دقیقه

ایران کشوری باستانی با تاریخ چند هزار ساله می باشد که فرمانروایی ها و سلسله های مختلفی را در خود دیده است. بسیاری از شهر های ایران درطول تاریخ مراکز سیاسی حکومت های گوناگون بوده اند. در این مقاله از آسمونی پایتخت های باستانی ایران را بررسی کرده ایم.

شوش

نخستین مرکز سیاسی مهم ایران یا همان پایتخت حکومت در حدود سه هزار و پانصد سال پیش در زمان پادشاهی ایلام در نواحی غربی و جنوب غربی ایران، شهر باستانی و کهن شوش بود. این شهر در ردیف کهن ترین شهر های ایران قرار دارد و قرن ها مرکز سیاسی و حکومتی شاهان ایلام بوده است.

هگمتانه

دومین پایتخت مهم ایران در دوران باستان به زمان پادشاهی ماد ها باز می گردد. هگمتانه کهن جایگاه قوم ماد ، پس از شکل گیری این پادشاهی در حدود قرن هشتم قبل از میلاد به پایتختی انتخاب شد و تا زمان فروپاشی ماد ها از میلاد مهم ترین مرکز سیاسی ایران بود.

پاسارگاد

در دوران پادشاهی هخامنشیان چندین شهر به عنوان مراکز مهم سیاسی این پادشاهی مورد توجه شاهان قرار گرفت. پاسارگاد اولین پایگاه پادشاهی در زمان کوروش بود و سپس هگمتانه و بابل اهمیت یافتند. بعد ها در زمان داریوش، شوش و پارسه نیز در مرکز توجه سیاسی، تشریفاتی و نظامی پادشاهان هخامنشی قرار گرفتند.

سلوکیه

با فروپاشی پادشاهی هخامنشی و در زمان حاکمیت سلوکیان، دو شهر سلوکیه و انطاکیه که در خارج از مرز های فلات ایران قرار داشتند، اهمیت نظامی و سیاسی یافتند. پادشاهان سلوکی به دلیل بیگانه بودن با ایران و وابستگی به فرهنگ هلنیسمی خود ترجیح دادند مراکز مهم سیاسی خود را در همسایگی بابل باستانی و نزدیک به دروازه های غربی آسیا (سلوکیه) و در همسایگی اروپا (انطاکیه) قرار دهند.

تیسفون

با روی کار آمدن شاهنشاهی اشکانی از نواحی شمال شرقی ایران، شهر هایی در این منطقه اهمیت یافتند. آساک، نسا و صد دروازه (دامغان امروزی) نخستین پایگاه های سیاسی در سال های آغازین شاهنشاهی اشکانی بودند. از زمان گسترش قلمرو پادشاهان این سلسله تیسفون را به عنوان مهم ترین پایگاه خود برگزیدند.

بیشاپور

در شروع حکومت ساسانی، ایالت پارس و به ویژه شهر گور و استخر بسیار مورد توجه بود. شاپور اول شهر معروف بیشاپور را بنا کرد و نخستین پادشاهان اهمیت باستانی فارس را دوباره بازگرداندند. اما پس از چندی تیسپون مورد توجه خاندان ساسانی قرار گرفت و مهم ترین مرکز سیاسی آخرین خاندان شاهی در  ایران باستان شد.

 

معرفی نویسنده:

کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی هستم. اگه به دنیای هنر و ادبیات و آموزش زبان علاقه دارید، با من همراه باشید. تو آسمونی قراره چیزای زیادی یاد بگیریم.

ثبت نظر درباره «پایتخت های باستانی ایران را بشناسید»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

4 * 7 = ?