کد مطلب:  3312 
12 نظر
ویرایش پست
12 نظر
زمان مطالعه: 3 دقیقه
افعال بی‎قاعده ( زمان گذشته )

افعال بی‎قاعده ( زمان گذشته )

  افعال سه قسمت دارند : قسمت اول يا مصدر فعل ( زمان حال ) ، قسمت دوم ( زمان گذشته ) ، و قسمت سوم فعل ( شكل مفعولي...
زمان مطالعه: 3 دقیقه

 

افعال سه قسمت دارند : قسمت اول یا مصدر فعل ( زمان حال ) ، قسمت دوم ( زمان گذشته ) ، و قسمت سوم فعل ( شکل مفعولی فعل ) . قسمت دوم و سوم افعال با اضافه کردن d   یا  ed  به قسمت اول ساخته  می شوند .البته  استثنائاتی  هم وجود دارد که به افعال بی قاعده معروفند زیرا قسمت  دوم  و  سوم  آنها  با  اضافه  کردن d   یا ed   ساخته  نمی شود  .  متداولترین  افعال بی قاعده  در  زیر  آورده  شده اند .

نکته : ما برای  سهولت حفظ کردن ،این افعال را از نظر ظاهری  به پنج  دسته تقسیم کردیم و سپس  افعال هر دسته را از  نظر ریتم و موسیقی مرتب کردیم . یکی از  راههای خوب برای یادگیری بهتر چیزی  استفاده  از ریتم و موسیقی است و  حتّی  در یادگیری نکات  گرامری  هم  می توان  از  آن  استفاده  کرد . 

دسته اول

معنی

قسمت سوم

قسمت دوم

قسمت اول

قیمت داشتن –  خرج برداشتن

cost

cost

cost

بریدن – قطع کردن

cut

cut

cut

بستن

shut

shut

shut

پرتاب کردن

cast

cast

cast

زدن – ضربه زدن – برخورد کردن

hit

hit

hit

اجازه دادن

let

let

let

گذاشتن – چیدن – غروب کردن

set

set

set

صدمه زدن – زخمی کردن

hurt

hurt

hurt

گذاشتن – قرار دادن

put

put

put

خواندن

read

read

read

 

دسته دوم

آمدن

come

came

come

                   شدن            become              became      become
                  دویدن               run                ran           run

 

 

دسته سوم

سوزاندن

burnt/burned

burnt /burned

burn

بوئیدن – بو دادن

smelt/smelled

smelt/smelled

smell

آموختن – یاد گرفتن

learnt/learned

learnt/learned

learn

رویا دیدن – خواب دیدن

dreamt/dreamed

dreamt/dreamed

dream

خم شدن – دولا شدن

leant/leaned

leant/leaned

lean

روشن کردن

lit/lighted

lit/lighted

light

شدن – گرفتن - ………

got/gotten

got

get

فراموش کردن

forgot/forgotten

forgot

forget

بیدار شدن

woke/woken

woke

wake

 

دسته چهارم

خریدن

bought

bought

buy

آوردن

brought

brought

bring

گرفتن-رسیدن

caught

caught

catch

درس دادن _ آموزش دادن

taught

taught

teach

جنگیدن – مبارزه کردن

fought

fought

fight

حفرکردن - کندن

dug

dug

dig

پیداکردن - دریافتن

found

found

find

آسیاب کردن

ground

ground

grind

تغدیه کردن

fed

fed

feed

ملاقات کردن – برخورد کردن

met

met

meet

اشک ریختن - گریستن

wept

wept

weep

ترک کردن – گداشتن – رها کردن

left

left

leave

احساس کردن

felt

felt

feel

جاروکردن

swept

swept

sweep

نگه داشتن

kept

kept

keep

خوابیدن

slept

slept

sleep

معنی داشتن – منظور داشتن

meant

meant

mean

فرستادن

sent

sent

send

گذراندن – صرف و خرج کردن

spent

spent

spend

ساختن – مجبورکردن

made

made

make

شنیدن

heard

heard

hear

برگزار کردن – نگه داشتن

held

held

hold

گفتن

said

said

say

پرداختن

paid

paid

pay

ایستادن

stood

stood

stand

فهمیدن

understood

understood

understand

برنده شدن – پیروز شدن

won

won

win

فروختن

sold

sold

sell

گفتن

told

told

tell

درخشیدن

shone

shone

shine

شلیک کردن – شوت کردن

shot

shot

shoot

چسبیدن

stuck

stuck

stick

گم کردن – از دست دادن

lost

lost

lose

نشستن

sat

sat

sit

داشتن – خوردن – مجبور کردن

had

had

have

ساختن

built

built

build

فکر کردن

thought

thought

think

 
 
دسته پنجم
 

شکستن

broken

broke

break

انتخاب کردن

chosen

chose

choose

منجمد شدن – یخ بستن

frozen

froze

freeze

بیدار شدن – بیدار کردن

woken

woke

wake

صحبت کردن

spoken

spoke

speak

دزدیدن

stolen

stole

steal

وزیدن – ضربه زدن - دمیدن

blown

blew

blow

نقاشی کردن – طراحی کردن - کشیدن

drawn

drew

draw

پرواز کردن

flown

flew

fly

رشدکردن – پرورش دادن

grown

grew

grow

دانستن – شناختن

known

knew

know

قسم خوردن

sworn

swore

swear

نشان دادن

shown

showed

show

پرت کردن –دور ریختن

thrown

threw

throw

پوشیدن – به تن داشتن

worn

wore

wear

تحمل کردن – متولد شدن - دربرگرفتن

borne

bore

bear

انجام دادن

done

did

do

شروع کردن

begun

began

begin

رفتن

gone

went

go

آواز خواندن

sung

sang

sing

غرق شدن – فرورفتن

sunk

sank

sink

نوشیدن

drunk

drank

drink

زنگ زدن(مثلا تلفن)

rung

rang

ring

خوردن

eaten

ate

eat

افتادن

fallen

fell

fall

دادن

given

gave

give

بخشیدن

forgiven

forgave

forgive

رانندگی کردن

driven

drove

drive

سواری کردن –راندن (مثلاً دوچرخه، موتور، اسب)

ridden

rode

ride

بلند شدن – طلوع کردن

risen

rose

rise

نوشتن

written

wrote

write

مخفی کردن

hidden

hid

hide

منع کردن

forbidden

forbade

forbid

گرفتن - بردن

taken

took

take

تکان دادن

shaken

shook

shake

بودن

been

was / were

be

دیدن

seen

saw

see

شنا کردن

swum

swam

swim

لم دادن – دراز کشیدن

lain

lay

lie

 

: برای دریافت مشاوره درباره افعال بی‎قاعده ( زمان گذشته ) فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط :

نظر خود را درباره «افعال بی‎قاعده ( زمان گذشته )» در کادر زیر بنویسید :

5 * 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید