مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  4579 
27 نظر
27 نظر
زمان مطالعه: 3 دقیقه
پادشاهان ایرانی

پادشاهان ایرانی

نام های پادشاهان ایرانی را به ترتیب سلسله تشکیل شده گرد آوری کرده ایم که در این بخش از آسمونی، مشاهده می کنید.
زمان مطالعه: 3 دقیقه

فرمانروایان ایرانی به ترتیب از جدید به قدیم

پهلوی

رضاشاه پهلوی
محمدرضاشاه پهلوی

قاجار

آقا محمدخان قاجار
فتحعلی شاه
محمد شاه
ناصرالدین شاه
مظفرالدین شاه
محمدعلی شاه
احمد شاه

زندیان

کریم‌خان زند
زکی‌خان زند
ابوالفتح‌خان زند
صادق‌خان زند
علی‌مرادخان زند
جعفرخان زند
صیدمرادخان زند
لطفعلی‌خان زند

افشاریان

نادرشاه افشار
عادلشاه افشار
ابراهیم‌ شاه
شاهرخ‌ میرزا

صفویان

شاه اسماعیل یکم
شاه طهماسب یکم
شاه اسماعیل دوم
شاه محمد خدابنده
شاه عباس یکم
شاه صفی
شاه عباس دوم
شاه سلیمان
شاه سلطان حسین
شاه طهماسب دوم
شاه عباس سوم

آق قویونلو

قره عثمان
حمزه
نورالدین علی
اوزون حسن
سلطان خلیل
یعقوب

قراقویونلو

قرامحمد
قرایوسف
قرااسکندر
جهانشاه
حسن علی فرزند جهانشاه

تیموریان

تیمور لنگ
خلیل سلطان
شاهرخ
الغ بیگ
عبدالله میرزا
بابر تیموری
ابو سعید
سلطان احمد
سلطان محمود
سلطان حسین بایقرا

کیاییان

سید امیر کیای مَلاطی ، بنیانگذار حکومت خاندان کیاییان در گیلان
سید رضی کیا حکومت
کارکیا سید محمد اول حکومت
کارکیا ناصر کیا حکومت
کارکیا سلطان محمد دوم حکومت
کارکیا میرزاعلی

آل مظفر یا مظفریان

مبارزالدین محمد
شاه محمود
عمادالدین احمد
نصره الدین شاه یحیی
شاه شجاع
زین العابدین بن شاه شجاع
شاه منصور
آل اینجو  

جلایریان

شیخ حسن بزرگ
شیخ اویس بهادرخان
جلال‌الدین حسین‌خان
غیاث‌الدین سلطان احمد بهادر
شاه محمود

ایلخانان

هولاکو
اباقاخان هولاکو
سلطان احمد تکودار بن هولاکو
ارغون‌خان بن اباقا
گیخاتون بن اباقا
بایدوخان بن طرغان‌
غازان بن ارغون
اولجایتو خدابنده بن ارغون
ابوسعید بهادرخان بن اولجایتو
ارپاگاون
موسی خان
محمد خان
ساتی بیک
شاه جهان ایلخانی
سلیمان خان
طغا تیمورخان
انوشیروان عادل

خوارزمشاهیان

قطب الدین محمد
علاء الدین اتسز
جلال الدین سلطانشاه
علاء الدین تکش
علاءالدین محمد
جلال الدین منکبرنی

سلجوقیان

طغرل بیک
الب ارسلان
ملکشاه
برکیارق
محمد بن ملکشاه
احمد سنجر
محمود

غزنویان

ناصرالدین سبکتکین
اسماعیل پسر سبکتکین
سلطان محمود غزنوی (محمود بن سبکتکین)
محمد پسر محمود
سلطان مسعود غزنوی (مسعود بن محمود)
مودود پسر مسعود
مسعود دوم پسر مودود
علی پسر مسعود
عبدالرشید پسر محمود
طغرل غاصب
فرخزاد پسر مسعود
ابراهیم پسر مسعود
مسعود سوم پسر ابراهیم
شیرزاد پسر مسعود
ارسلانشاه پسر مسعود
بهرامشاه پسر مسعود
خسروشاه پسر بهرامشاه
خسرو ملک پسر خسروشاه

بوییان

علی بن بویه دیلمی ملقب به عمادالدوله
فنا خسرو بن حسن معروف به عضدالدوله

زیاریان

مرداویج زیاری
وشمگیر
بیستون پسر وشمگیر
قابوس پسر وشمگیر
منوچهر پسر قابوس
انوشیروان پسر منوچهر

سامانیان

اسماعیل بن احمد، نامدار به امیر ماضی
احمد بن اسماعیل, نامی به امیر شهید
نصر بن احمد، نامی به امیر سعید
نوح بن نصر، نامی به امیر حمید
عبدالملک بن نوح، نامی به امیر رشید
منصوربن نوح، نامی به امیر سدید
نوح بن منصور، نامی به امیر رضی
منصور بن نوح
عبدالملک بن نوح

علویان تبرستان

حسن بن زید
القائم
داعی الحق
حسن پسر مهدی
داعی صغیر

صفاریان

یعقوب لیث
عمرو لیث
طاهر بن محمد بن عمرولیث
لیث بن علی بن لیث
محمد بن علی بن لیث
احمد بن محمد بن خلف
خلف بن احمد

طاهریان

طاهر بن حسین (طاهر ذوالیمینین)
طلحه بن طاهر
علی بن طاهر
عبدالله بن طاهر
طاهر بن عبدالله
محمد بن طاهر بن عبدالله

گاوباریان

گیل گیلانشاه
دابویه
فرخان بزرگ
اسپهبد دازمهر
فرخان کوچک
خورشید
باو
سهراب یکم
مهرمردان
سهراب دوم
شروین یکم
شهریار یکم
شاپور
جعفر
کارن یکم
رستم یکم
شروین دوم
شهریار دوم
دارا
شهریار سوم
شهریار چهاروم
کارن دوم
رستم دوم
علی یکم
رستم سوم
حسن یکم
اردشیر یکم
رستم چهارم
اردشیر دوم
ممد
علی دوم
یزدگرد
شهریار پنجم
کیخسرو
شرف الملوک
حسن

ساسانیان

اردشیر یکم (اردشیر بابکان)
شاپور یکم
هرمز یکم
بهرام یکم
بهرام دوم
بهرام سوم
نرسی
هرمز دوم
آذرنرسی
شاپور دوم (ذوالاکتاف)
اردشیر دوم
شاپور سوم
بهرام چهارم
یزدگرد یکم
بهرام پنجم (بهرام گور)
یزدگرد دوم
هرمز سوم
پیروز یکم
بلاش
قباد یکم
جاماسب
قباد یکم (پادشاهی دوباره)
خسرو یکم (خسرو انوشیروان)
هرمز چهارم (ترک‌زاد)
بهرام ششم
خسرو دوم (خسرو پرویز)
قباد دوم (شیرویه)
اردشیر سوم
شهربراز
خسرو سوم
جوانشیر
پوراندخت
پیروز دوم
آزرمی دخت
هرمز پنجم
خسرو چهارم
پیروز دوم
خسرو پنجم
یزدگرد سوم
تازش تازیان

پارت ها

ارشک (اشک یکم)
تیرداد یکم (اشک دوم)
اَردوان یکم (اشک سوم)
فریاپت (اشک چهارم)
فرهاد یکم (اشک پنجم)
مهرداد یکم (اشک ششم)
فرهاد دوم (اشک هفتم)
اردوان دوم (اشک هشتم)
مهرداد دوم (اشک نهم)
گودرز نخست
اُرُد نخست
سیناتروک (اشک دهم)
فرهاد سوم (اشک یازدهم)
مهرداد سوم (اشک دوازدهم)
اُرد دوم (اشک سیزدهم)
فرهاد چهارم (اشک چهاردهم)
تیرداد دوم
فرهاد پنجم یا (فرهادک) (اشک پانزدهم)
ملکه موزا همراه با پسرش فرهاد پنجم
اُرد سوم (اشک شانزدهم)
ونُن یکم (اشک هفدهم)
اردوان سوم (اشک هیجدهم)
تیرداد سوم
وردان (اشک نوزدهم)
گودرز دوم
ونن دوم
بلاش یکم
پاکور
اردوان چهارم
خسرو
بلاش دوم
مهرداد چهارم
بلاش سوم
بلاش چهارم
بلاش پنجم
اردوان پنجم
بلاش ششم
اردوازد

سلوکیان

سلوکوس یکم
آنتیوخوس یکم
آنتیوخوس دوم

هخامنشیان

کوروش بزرگ
کمبوجیه
گئومات
داریوش بزرگ - داریوش یکم
خشایارشا
اردشیر یکم
خشایارشای
سغدیانوس
داریوش دوم
اردشیر دوم
اردشیر سوم
اردشیر چهارم
داریوش سوم

مادها

دیاکو
فرورتیش
هووخشتره
ایشتوویگو

 

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره پادشاهان ایرانی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «پادشاهان ایرانی» در کادر زیر بنویسید :
4 + 6 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید