کد مطلب:  51871 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 5 دقیقه
مصاحبه روزنامه هفت صبح با مهندس سعید زنگنه مدیر پورتال آسمونی

مصاحبه روزنامه هفت صبح با مهندس سعید زنگنه مدیر پورتال آسمونی

روزنامه «هفت صبح» یک روزنامه فرهنگی،‌ اجتماعی،‌ اقتصادی و شهری است. روزنامه هفت صبح در تاریخ 24 بهمن 1398، با...
زمان مطالعه: 5 دقیقه

مصاحبه روزنامه هفت صبح با مهندس سعید زنگنه مدیر پورتال آسمونی
مصاحبه روزنامه هفت صبح با مهندس سعید زنگنه مدیر پورتال آسمونی

روزنامه «هفت صبح» یک روزنامه فرهنگی،‌ اجتماعی،‌ اقتصادی و شهری است. روزنامه هفت صبح در تاریخ 24 بهمن 1398، با مهندس سعید زنگنه مدیر عامل و بنیانگذار پورتال آسمونی مصاحبه ای را انجام داده که در ادامه می بینید.

اطلاعات برای همه

استارتاپ آسمونی توسط سعید زنگنه، راه اندازی شده است. او 33 ساله است و دانش آموخته کارشناسی کامپیوتر. سعید زنگنه سال 82 که فقط 16 سال داشته دغدغه اطلاع رسانی به مردم در حوزه های مختلف مثل پزشکی، ورزشی، فیلم و ... را داشته. بنابراین تصمیم می گیرد در کنار کلاس و مدرسه وب سایت آسمونی را راه اندازی کند. وب سایت آسمونی این امکان را برای مخاطبان عام و خاص خود به وجود آورده است که به راحتی به اطلاعات کورد نیاز خود در حوزه های مختلف، دسترسی داشته باشند.

ایده آسمونی چگونه شکل گرفت؟

زمانی که دبیرســتانی بودم، موتور جســت و جوی خوبی نبود و در یاهو سرچ می کردیم و اطلاعاتی نبود و اگر اطلاعاتی هم پیدا میشــد، سایتهای اسپم و روبات های خبری بودند کــه عملا نتیجه ای حاصل نمی شــد و من خلا کمبود اطلاعــات را کامل حس کرده بودم که تصمیم گرفتم سایتی طراحی کنم تا با تولید محتوا در حوزه های مختلف، مردم به اطلاعات موردنظر خود دســت یابند. البته الان ســایت های مختلف خبری و اطلاع رسانی خیلی زیاد شدند، ولی کماکان این مشکل وجود دارد. به عنوان مثال، زمان قطعی اینترنت سایت های خبری از دسترس خارج شدند و موتور جست و جوی ایرانی وجود نداشت که مشکل مخاطبان را حل کند. ما به دنبال این هستیم محتوا و اطلاعات موجود در وب سایت را دسته بندی کنیم تا افراد به راحتی موضوعات موردنیازشــان را سرچ کنند.

interview-of-7sobh-newspaper-with-engineer-saeed-zanganeh-director-of-asmooniportal
interview-of-7sobh-newspaper-with-engineer-saeed-zanganeh-director-of-asmooniportal

وبسایت آسمونی چه خدماتی ارائه می کند؟

آســمونی به عنوان اولین پورتال جامــع اینترنتی و رســانه ای به صورت روزانــه در بخش هایی مانند کسب و کار، سینما، ورزشــی، فناوری، دکوراسیون، گردشگری، اطلاعات شــهری، مد و زیبایی، دین و اندیشه، فرهنگ و هنر، سبک زندگی و.... تولید محتوا میکند. همچنیــن خبرهای هر بخش را پوشــش میدهد. یکی از بخش های اصلی شرکت آسمونی، بخش کسب و کارها و نیازمندی هاست، در این بخش مدیران مشاغل و اصناف مختلف میتوانند کسب وکار خود را به صــورت هدفمنــد در تمــام بخشهای وب ســایت به بازدیدکنندگان نمایش دهند که این موضوع باعث جذب جامعه هدف مورد نظر و مدیران کسب و کارها می شود.

برای ارائه بهتر خدمات خود چه راهکارهایی اندیشیده اید؟

در این سالها وب سایت را گسترش دادیم. همچنین وب ســایت های زیادی طراحی کردیم تــا بتوانیم اطلاع رسانی را در شاخه و حوزه های تخصصی گســترش دهیم، اما کمــی که پیش رفتیم، دیدیم این کار با برندهای مختلف، قابل اجــرا نیســت، بنابرایــن همــه را روی پورتال آسمونی آوردیم.

تیم وبسایت آسمونی چند نفر هستند؟

اعضای تمام وقت و پاره وقت تیم 30 نفر هســتند، البتــه 200 مخاطب فعال هم داریم که در توســعه وبسایت به ما کمک میکنند. اعضای تیم در چند گروه دسته بندی شده اند؛ یک گروه در حوزه فناوری که در زمینه اطلاعات روز، معرفی گجت ها، پوشش نمایشگاه های فناوری و هر آنچه در دنیای تکنولوژی برای علاقه مندان این حوزه جذاب است، تولید محتوا می کنند. همچنیــن در حوزه ورزش کارشناســان زبده در این حوزه بــا ما همکاری دارنــد. در حوزه فیلم و سینما هم از منتقدان بنام این حوزه استفاده می کنیم. همین طور در زمینه ســبک زندگی تولید محتوا داریم که اعضای این تیم شامل نویسندگان، پزشــکان هســتند، در کنار بحــث تولیدمحتوای تخصصــی و عمومی، در حــوزه خبر هــم فعالیت میکنیم و اخبار ایران و جهان را پوشــش می دهیم. در انتشار اخبار سعی می کنیم از منابع خبری موثق استفاده کنیم.

کار خبری هم انجام میدهید؟

خبرگزاری نیستیم، اما چون پایه وب سایت در حوزه اطلاع رسانی است، نیاز اســت مخاطب از اخبار روز مطلع باشــد. تمام حوزه های اطلاع رسانی ما بخش خبری دارند. برای مثال، در بخش خودرو به جز اینکه در مورد خرید و تعمیر و... تولید محتوا میکنیم، اخبار این حوزه را هم پوشش می دهیم. در تک تک بخشها به جز تولید محتوا در حوزه هــای مختلف، اخبار مربوط به حوزه ها را هم اطلاع رسانی می کنیم.

در مورد جامعه هــدف و مخاطبان خود بگویید.

مخاطبان آســمونی روزانه هســتند. 30 هزار مخاطب روزانه داریم که در طول زمان بر اساس اتفاقات مختلــف تغییر کرده اســت و نمی توان میزان رشــد برای آن در نظــر گرفت، چون بــا ظهــور شــبکه های اجتماعی و گوشــی های هوشــمند مخاطبــان مــا ریزش کردند.

با چه چالش هایی مواجه بودید؟

مهمتریــن چالــش که ما داشــتیم بحث تاییدیه های سازمانی بــود. پــس از حدود 10 ســال، تازه امسال توانستیم این مراحل را پشت ســر بگذاریم، چون نوع فعالیت ما برای خیلی ها ناآشناســت. بــا ارتبــاط با سازمان های بزرگتر مثل سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات توانستیم این مسیر را طی کنیم.

بیزینس مدل شما به چه شکل است؟

وب ســایت ما از ســمت هیچ نهاد و ارگانی حمایت نمیشــود. تا به امروز هم سرمایه گذاری جذب نکردیم. در ســالهای اخیر فعالیتهایی برای کسب و کارهای اینترنتــی آغــاز کردیــم مثل انتشــار رپورتاژآگهی، تبلیغات همسان و بنری، بکلینک ها. که بخشــی از هزینه های ما را تامین میکنــد. البته یــک پلتفرمی در اواخر اســفند راه اندازی می کنیم که اوایل سال99 رســما رونمایی می شود. این پلتفرم به کسب وکارها کمــک میکند که خودشــان را بــه جامعــه هدفشــا ن معرفی کنند. در این پلتفرم ابزارهایــی در اختیار صاحبان مشــاغل قرار میدهیــم تــا درآمدشان را افزایش دهند و در صنف خود در جســتجوهای اینترنتی، در لوکیشنهای مختلف و فیلدهای مختلف خدمات و محصولات شــان دیده شوند. در عین حال ابزارهای مکملی هم وجود دارد که صاحبان مشاغل میتوانند آگهی استخدام برای جذب نیرو را در این پلتفرم وارد کنند که پرومت آن با ماست. همچنین میتواند برای بیزینس خــود رویداد تعریف و ایونت خود را اطلاع رسانی کنند. بیشتر کسب وکارها چون تریبونی برای معرفی خود ندارند از این موضوع آسیب میبینند. فکــر کنم این پلتفــرم در بحث درآمدی بتواند کمک مان کند.

آیا آسمونی هم در جشــنواره وب و موبایل شرکت داشت؟

در جشــنواره وب و موبایل هیچ کتگــوری نبود که خدمات ما در آن بگنجد، چون در همه حوزه ها فعال هستیم، کتگوری نیازمندی ها را انتخاب کرده بودیم، به خاطر انتخاب کتگوری اشتباه که این موضوع هم از طرف جشــنواره وب و موبایل اطلاع رسانی نشده بود، وبســایت ما را رد کردند. شــاید اگر کتگوری پرتابل های جامع ســازمانی و خصوصی داشتند، ما میتوانستیم آن را انتخاب کنیم.

مزیت رقابتی شما چیست؟

در حوزه اطلاع رسانی مزیت رقابتی ما این است که اطلاعات ما طبقه بندی شــده اســت. چه مخاطبی که دانش فنــی کم دارد چه مخاطبانــی که با حوزه وب آشــنایی دارند بهراحتی میتوانند به اطلاعات مورد نیاز خود در وب سایت آسمونی دسترسی داشته باشد. وب سایت آســمونی مینیمال است و مخاطب به راحتی میتواند به محتوای مدنظر خود دسترسی داشته باشد.
نظر خود را درباره «مصاحبه روزنامه هفت صبح با مهندس سعید زنگنه مدیر پورتال آسمونی» در کادر زیر بنویسید :
3 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید