کد مطلب:  3930 
1 نظر
1 نظر
زمان مطالعه: 5 دقیقه
با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید

با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید

اقتصاد بین‌المللی با اثرات حاصله از تفاوت‌های بین‌المللی میان منابع تولیدی و ترجیحات مصرف‌کنندگان و نهادهای بین‌المللی سر و کار دارد.
زمان مطالعه: 5 دقیقه

اقتصاد بین المللی به دنبال توضیح الگوها و نتایج معامله ها و تعاملات میان ساکنان کشورهای مختلف مانند بازرگانی، سرمایه گذاری و مهاجرت است.

بازرگانی بین‌المللی به مطالعه جریان تجارت کالا و خدمات از راه مرزهای بین المللی و از جنبه های عرضه و تقاضا، ادغام اقتصادی، جنبش های عامل بین المللی و متغیر های سیاسی مانند نرخ تعرفه و سهمیه بازرگانی می پردازد. سرمایه گذاری بین المللی به مطالعه جریان سرمایه در میان بازارهای سرمایه بین المللی و تأثیر این جنبش ها بر نرخ ارز می پردازد. اقتصاد پولی و اقتصاد کلان بین المللی به مطالعه جریان های پولی و کلان کشورها می پردازند.

اقتصاد سیاسی بین الملل برگرفته از روابط بین الملل به مطالعه مسائل سیاسی بین المللی و تأثیراتشان بر اقتصاد می پردازد مانند درگیری های بین المللی، مذاکرات بین المللی، تحریم های بین المللی؛ امنیت ملی و ملی گرایی اقتصادی؛ قرارداد های بین المللی و نظارت ها. اقتصاد بین الملل در مورد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها بحث می کند اقتصاد بین الملل به بررسی جریان کالاها و خدمات و پرداخت های یک کشور با سایر کشور های جهان می پردازد؛ که شامل دو بخش است.

 1. مبادله کالا بین کشورها (تجارت بین الملل)
 2. الگوی تعیین نرخ ارز و تراز پرداخت ها (مالیه بین الملل)

نظریه اقتصاد بین الملل به بررسی منافع حاصل از تجارت، سیاست های هدایت شده جهت تنظیم تراز پرداخت ها و آثار این سیاست ها بر رفاه کشور می پردازد.

اقتصاد بین الملل یکی از زیر شاخه های علوم اقتصادی بوده و به تبیین روابط تجاری بین کشوری می پردازد. بدین صورت که هر کشور به عنوان واحدی مستقل در اقتصاد تلقی شده و به مبادلهٔ کالا با دیگر واحدها می پردازد. چگونگی موازنهٔ پرداخت ها و تأثیر واردات و صادرات بر رفاه جامعه و قیمت ارز از موارد مورد بررسی در این شاخه می باشد. تجارت بین الملل و مالیه بین الملل دو درس زیر مجموعهٔ اقتصاد بین الملل هم اکنون در ایران تحت آرای دومنیک سالواتوره در دانشگاه ها تدریس می گردد.

مالیه

با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید
با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید

فایننس علم مدیریت وجوه است. به طور کلی زمینه های فایننس امور مالی و کسب و کار، تأمین منابع مالی شخصی و عمومی است. فایننس شامل پس انداز در پول و اغلب شامل وام و زمینه معاملات مالی با مفهوم زمان، پول، ریسک و چگونگی ارتباط آنها است. همچنین فایننس به چگونگی صرف پول و بودجه می پردازد. یک شکل از فایننس مربوط به افراد و سازمان های تجاری است که پول خود را در بانک قرار می دهند. بانک سپس از این پول به افراد دیگر یا شرکت های بزرگ برای مصرف یا سرمایه گذاری وام می دهد و بهره بالاتری را دریافت می کند.

شاخه های مالیه

international-economy
international-economy

 • مدیریت مالی
 • مهندسی مالی
 • مالیه شرکت یا مالیه خصوصی
 • ریاضیات مالی
 • اقتصاد مالی
 • اقتصاد سنجی مالی
 • مالیه تجربی
 • مالیه بین الملل
 • مالیه عمومی

مالیه عمومی

مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیت های مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولت ها، روش های جمع آوری در آمدها و نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. یکی از مسائلی که فکر اقتصاد دانان امروز را به خود مشغول می کنید و در تمامی کشور های جهان، چه کشور های توسعه یافته و چه کشور های در حال توسعه موضوع داغ روز است و آن تحت عنوان مالیه عمومی است. دلیل اهمیت آن را می توان گسترش روز افزون وظایف دولت ها، گسترش نیاز های ملت ها و منابع محدود در حال کاهش کشور خلاصه کرد و این باعث علم جدیدی بنام علم مالیه عمومی گردید.

ماهیت مالیه عمومی:

با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید
با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید

بیش از هرچیز، شناخت دولت و نقش دولت ها لازم و ضروری است . عوامل متعددی، ماهیت و اندازه مالیه عمومی در هر جامعه را تبیین می نماید که عبارت‌اند از:

 • درجه و میزان حضور دولت در جامعه
 • درجه توسعه و پیچیدگی اقتصاد جامعه
 • بینش و نگرش حاکم بر جامعه
 • شرایط خاص

تعریف مالیه عمومی

international-economy
international-economy

یکی از موضوعاتی که مرز بیان اقتصاد و سیاست است، موضوع مالیه عمومی است. معادل اصطلاح انگلیسی Finance است. که در معنای تدارک مالی به کار گرفته می شود که در آن رابطه با یک فرد یا خانوار، یک بنگاه یا یک جامعه یا در سطح بین المللی مورد استفاده قرار دارد. برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند که مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیت های مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولت ها، روش های جمع آوری درآمدها و چگونگی نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. حوزه مطالعاتی مالیه عمومی، هزینه های عمومی، درآمدهای عمومی و اداره وجوه و منابع مالی است. در مسیر حرکت و تحولات مالیه عمومی فراز هایی وجود دارد که می توان چهار فراز نام برد:

 • فراز انقلاب صنعتی
 • جنگ جهانی اول و بحران 1929 میلادی
 • ایجاد شرکت های و موسسات اقتصادی بزرگ
 • تحولات چند دهه اخیر

اهمیت مالیه عمومی

با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید
با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید

در تکامل جوامع بشری حضور جوامع بشری و دولت ها چه از نظر کمی و کیفی در زمینه مسائل مختلف و اقتصادی و اجتماعی به طور مداوم افزایش یافته و این افزایش حضور طبیعتاً به افزایش اهمیت مالیه عمومی منجر شده است.

وظایف مالیه عمومی

برای رسیدن به اهداف اقتصادی مالیه عمومی، چند وظیفه برای دولت های مطرح است:

از نظر ماسگرپو:

 • وظیفه تخصیص منابع
 • وظیفه توزیع درآمد و ثروت
 • وظیفه تثبت اقتصادی
 • تدارک خدمات اساسی
 • تشویق ها و کنترل بخشه ای مخصوص اقتصادی
 • انجام دادن سیاست اجتماعی در برابر خدمات اجتماعی
 • تشویق رشد اقتصادی روی هم رفته

موانع عمده سیاست تثبت اقتصادی

 • درنگ در تأثیر سیاست تثبت
 • انتظارات مردم نسبت به سیاست تثبیت
 • بی اعتمادی به سیاست تثبیت

اهداف اقتصادی مالیه عمومی

 • رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ
 • توازن تراز پرداخت
 • عدالت اقتصادی و اجتماعی

مالیه از دیدگاه کلاسیک

international-economy
international-economy

 • حفظ بودجه در حداقل ممکن
 • حفظ توازن بودجه
 • اجازه استقراض برای اهداف تولیدی
 • لزوم تأدیه فوری بدهی ها
 • تاکید بر مالیات بر مصرف و اجتناب از مالیات پس انداز
 • نادیده انگاشتن سیاست های مالی

اصول مالیه از دیدگاه نوین

 • عدم ضرورت همیشگی حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن بودجه
 • تأکید بر سیاست کسر بودجه
 • پذیرش نقش مثبت استقراض
 • تأکید بر چنبه های منفی مالیات بر مصرف

اصول اختلاف نظریه کینزینها و کلاسیک ها

 • تعادل مطلوب، خود به خودی و همیشگی
 • کارکرد عقلایی عوامل اقتصادی
 • انعطاف پذیرش قیمت
 • آثار توزیع در آمد
 • کشش انتظارات قیمت

مالیه تبعی یا اقتصایی

با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید
با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید

مالیه تبعی یا اقتضایی را باید از تبعات تجزیه و تحلیل و تحلیل های کنیز در اقتصاد تلقی نمود اصلاح مالیه تبعی اولین بار پروفسور لرنر به کار گرفته است. اصل پایه در مالیات تبعی این است که مالیه عمومی باید به عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف اصلی اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد. مطابق تحلیل های نظری این دانشمند، تغییرات تقاضا، از راه ضریب تکاثری، اثری بسیار فزونتر از کمیت این تغییر بر میزان درآمد و اشتغال در کشور دارد.

ضریب تکاثری:

ضریبی است که به پنچ کمیت آن، درآمد ملی، در پی تغییر یکی از متغییر های موثر بر اندازه تقاضای کل تغییر می نماید، اصلی ترین این متغییر ها، مصرف خانوارها، سرمایه گذاری، مخارج دولتی، مالیات ها صادرات و واردات و پرداخت های انتقالی است.

فرمول ضریب تکاثری:

Δy=kA*ΔA
Δy= تغییرات در آمد ملی
kA = ضریب تکاثری متغییر A
ΔA= ضریب متغیر A
A=متغییر موثر بر تقاضای کل

مباحث کلیه مالیه عمومی عبارت است از:

 • درآمد های مالیاتی دولت ها
 • درآمد های غیر مالیاتی دولت ها
 • هزینه های عمومی دولت ها
 • کسری بودجه
 • دولت ها و توزیع درآمد
 • بودجه ریزی دولتی
 • سیاستگزاری مالی
: برای دریافت مشاوره درباره با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «با اقتصاد بین الملل آشنا شوید و اهداف و وظایف آن را بشناسید» در کادر زیر بنویسید :
4 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید