کد مطلب: 30868 درج نظر
- گواهینامه با لوگوی IAF با قابلیت استعلام

- گواهینامه با لوگوی IAF با قابلیت استعلام

گواهینامه IAF در سال 11-2010 یک نظرسنجی جهانی برای گرفتن بازخورد از بازار در مورد ارزش گواهینامه های صادر شده...
زمان مطالعه: 7 دقیقه
- گواهینامه با لوگوی IAF با قابلیت استعلام
- گواهینامه با لوگوی IAF با قابلیت استعلام


گواهینامه IAF در سال 11-2010 یک نظرسنجی جهانی برای گرفتن بازخورد از بازار در مورد ارزش گواهینامه های صادر شده انجام داده است. هدف از این بررسی به دست آوردن اطلاعات در مورد، عوامل محرک برای اخذ گواهینامه، معیارهای انتخاب در هنگام انتخاب CB، تناسب این روند، و نتایج مثبت اخذ گواهینامه بوده است. آسمونی در این بخش به معرفی گواهینامه IAF می پردازد.

معرفی گواهینامه IAF

انجمن بین المللی اعتباربخشی (IAF) نهادی جهانی اعتباربخشی AB ها، و CB های وابسته و دیگر سازمان های درگیر در فعالیت های ارزیابی انطباق در انواع زمینه های مختلف از جمله سیستم های مدیریت، محصولات، خدمات و پرسنل می باشد.

اهداف اصلی گواهینامه IAF
 • توسعه هماهنگ به منظور بهترین عملکرد در ارزیابی انطباق ها
 • حفظ و توسعه ترتیب شناخت چند جانبه (MLA) AB ها بمنظور حصول اطمینان از به رسمیت شناختن ABها در بین متقاضیان است.
 • فعالیت به عنوان یک انجمن جهانی برای گردآوری AB ها و گروه های ذینفعان بمنظور تسهیل تجارت جهانی
 • ترویج و تبلیغ ارزیابی انطباق های معتبر با کارکردن و اثرگذاری بر سازمان های بین المللی معتبر و گروه های صنعتی
IAF به منظور اطلاع رسانی از سیاست خود، قصد دارد که بصورت گسترده با ذینفعان و استفاده کنندگان خدمات اعتبار بخشی به منظور ارائه بهترین استاندارد ارزیابی انطباق جهت ارائه به کسب و کار ها در سرتاسر زنجیره تامین با هدف ایجاد ارزش افزوده مشورت نماید. برای تحقق این هدف، یک بررسی جهانی برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل بازخورد استفاده کنندگان گواهینامه به منظور مشخص کردن عوامل محرک برای اخذ گواهینامه و تجزیه و تحلیل اهمیت MLA در انتخاب ارائه دهنده گواهینامه، و نهایتا بمنظور شناسایی میزان ارزش ایجاد شده داخلی و خارجی انجام شد.

روش گواهینامه IAF

یک بررسی آنلاین کوتاه که شامل بیست سوال است که به عنوان موثر ترین ابزار انتخاب شده است. Databuild یک شرکت تحقیقات بازار، مامور بررسی قالب تحقیق و پرسش ها شد. در این نظر سنجی، که به 22 زبان ترجمه شد، در هر اقتصاد توسط جامعه AB و CB و گروه های ذینفعان و واسطه های کسب و کار منتشر شد. پاسخ به سوالات اجباری نبود، و بنابراین درصد های بیان شده بر اساس آن کسب و کارهایی است که پاسخ داده اند. تحقیق به مدت 12 ماه بطول انجامید و در اکتبر 2011 بسته شد.

فهرست مندرجات گواهینامه IAF

1. پاسخ دهندگان

در مجموع 4191 از 41 کشور مختلف در این تحقیق مشارکت داشتند. اکثریت پاسخ دهندگان (60 درصد) مسئولیتی برای مدیریت کیفیت در سازمان خود تعریف کرده بودند، با این حال پاسخ های زیادی از مدیران ارشد، خریداران، مدیران امور مالی و پرسنل بازاریابی وجود داشت.(مواردی که مسئول کیفیت نداشتند) 86٪ از کسانی که در این بررسی شرکت داشتند تایید کردند که مسئولیت آنها مربوط به فعالیت های اخذ گواهینامه می باشد.

عوامل فعالیت های تصدیق
 • مسئولیت پاسخگویی برای فعالیت های تصدیق
 • اندازه سازمان
 • 71٪ از پاسخ دهندگان در حال کار در سازمان های کمتر از 249 نفر هستند
 • تقسیم بندی پاسخ دهندگان بر اساس کشور
 • تقسیم بندی پاسخ دهندگان بر اساس حوزه کاری
انواع گواهینامه های اخذ شده

اکثر کسب و کار که پاسخ دادند، گواهینامه سیستم های مدیریتی داشتند، با 51٪ سیستم های مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی 18 درصد، 5 درصد مدیریت ایمنی مواد غذایی، بهداشت و ایمنی شغلی 4٪ و 4٪ نیز مدیریت اطلاعات می باشد. 13٪ از پاسخ دهندگان گواهینامه برای محصولات خود داشتند.

2. انتخاب تامین کننده

هدف این بررسی ایجاد بینش برای مدیران کسب و کار هایی است که خواهان اخذ گواهینامه می باشند، و ایجاد درک بهتر برای  انتخاب CB می باشد

1272 نفر (47٪) از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که عامل اولیه اخذ گواهینامه بهبود عملیات و فرایندهای داخلی کسب و کار شان می باشد، 937 مورد (32٪) تحقق نیاز مشتریان شان، 380 مورد (13٪) برای برآوردن الزامات قانونی. دلایل دیگر شامل استفاده از آن به عنوان ابزار بازاریابی و یا برای دستیابی به مزیت رقابتی اشاره کردند.

91٪ (3222) از کسب و کارها گزارش دادند که آنها یک مرجع صدور گواهینامه معتبر انتخاب کرده بودند، و در نتیجه ثابت کردند که آن را با بهترین عملکرد ها موافق هستند و شایسته است که خدماتی قابل اعتماد و بیطرفانه را که با استانداردهای بین المللی شناخته شده بصورت مناسبی مطابقت دارد، دریافت کنند.

5٪ از وضعیت  CBاطلاعی نداشتند، و 4 درصد اعلام کردند که از خدمات CB غیر معتبر اتفاده نموده اند.

وقتی پرسید می شد که آیا مهم است که گواهینامه تحت پوشش ترتیب شناخت چند جانبه (MLA) IAF پشتیبانی شود، 35٪ از کسب و کار ها گزارش دادند که این مسئله ضروری و بسیار مهم است. به همین درصد (34٪) نیز تایید کردند که مهم نبوده، و 10 درصد هم از این مسائل اطلاعی نداشتند.

اکثر شرکت های تجاری (89 درصد) تایید کردند که آنها خدمات را از یک CB ملی گرفته اند. 175 کسب و کار (8٪) گزارش داده اند که از یک سازمان که مستقر در خارج از کشور است، استفاده کرده اند.

iaf-certificate
iaf-certificate


عوامل گرفتن گواهینامه
 • موقعیت مکانی CB
 • اهمیت اینکه گواهینامه تحت اعتبار IAF MLA باشد
 • اهمیت اینکه گواهینامه تحت اعتبار AB باشد
3. فرآیند صدور گواهینامه

تجربه کسب و کار ها از فرآیند صدور گواهینامه از لحاظ صلاحیت ارزیابی CB، زمان بندی و پیچیدگی فرآیند مورد سئوال قرار گرفت و اینکه آیا گواهینامه ارزش مالی ارائه می کند.

60٪ (2112) کسب و کار از خدمات مشاور بیرونی برای پشتیبانی در کل فرآیند اخذ گواهینامه استفاده کرده اند. پاسخ به پرسش میزان پیچیدگی این روند نشان می دهد که نسبتا پیچیده و متوسط بطور مشابه درصد بالایی داشته اند.

با توجه به زمانبندی مورد نیاز در سرتاسر فرایند دستیابی به گواهینامه، 1422 (71٪) از پاسخ دهندگان تایید کردند که انتظارات آنها برآورده شده است و فقط 7 درصد زمان دستیابی به گواهینامه را بیش از حد طولانی دانسته اند.

در نهایت، کسب و کارها صلاحیت CB را به عنوان تیم ارزیاب، بسیار صالح (1478) و صالح (1536) دانسته اند و فقط 1.7٪ از پاسخ دهندگان صلاحیت پرسنل CB برایشان مورد سئوال بود.

62٪ از پاسخ دهندگان تایید داشتند که آنها این مورد موافق اند که فرآیند اعتبار بخشی و اخذ گواهینامه ایجاد ارزش مالی می نماید.

استفاده از مشاور بیرونی

زمانبندی فرآیند صدور گواهینامه

میزان پیچیدگی فرآیند صدور گواهینامه

شایستگی تیم CB

فرآیند اخذ گواهینامه ارزش مالی ارائه کرده است؟

4. نتیجه

بخش پایانی این بررسی شامل سوالات برای شناسایی منافع عملیاتی یا تجاری حاصل از اخذ گواهینامه طراحی شده بودند.

83٪ (1713) از کسب و کارها به شدت موافق اند که فرآیند اخذ گواهینامه، ارزشی را در سازمان شان اضافه کرده است. 17٪ از کسب و کارها تایید کرده اند که افزایش قابل توجهی در فروش را به عنوان یک نتیجه مستقیم از صدور گواهینامه خود تجربه کرده بودند. بیشتر از ٪ 32 گزارش کرده اند که افزایش جزئی در فروش داشته اند.

2787 کسب و کار (79٪) اظهار داشتند که اخذ گواهینامه به آنها در جهت برآورده سازی الزامات کمک کرده است. علاوه بر این، 35٪ (1226) از پاسخ دهندگان به شدت موافق اند و 46٪ (1622) موافقند که وضعیت اعتباربخشی شان برای مشتریان مستقیم شان مهم است.

گواهینامه منجر به افزایش فروش شده است؟

اخذ گواهینامه ارزشی ایجاد کرده است؟

داشتن گواهینامه برای مشتریان مهم است؟

اخذ گواهینامه به برآورده سازی الزامات کمکی کرده است؟

5. خلاصه

یافته های تحقیق تایید می کنند که کسب و کارها از طریق اخذ گواهینامه نه تنها ارزش افزوده و مزایای قابل توجهی را ایجاد می کنند، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای ارائه بهبود کسب و کار داخلی و تحقق الزامات استفاده می نمایند، تا تاثیر مثبتی بر درآمدشان داشته باشد. با توجه به اینکه اکثر کسب و کارهایی که به نظر سنجی پاسخ دادندکمتر از 249 نفر (57٪) پرسنل داشتند، به وضوح نشان می دهد که اخذ گواهینامه برای سازمان های کوچک تا متوسط و همچنین شرکت های چند ملیتی بزرگ سودمند بوده است.

کسب و کارهایی که در این تحقیق مشارکت داشتند، سطح بالایی از رضایت را از فرآیند صدور گواهینامه از نظر بازه زمانی به منظور دستیابی به گواهینامه و صلاحیت تیم ارزیابی داشته اند. با توجه به این یافته های مثبت، کسب و کارها گواهی نامه های اعتباری را به عنوان ارائه کننده ارزش مالی شناخته اند.

تقریبا همه از کسب و کارهایی که در تحقیق مشارکت داشتند (91٪) یک مرجع صدور گواهینامه معتبر را انتخاب کرده بودند، تا صلاحیت این سازمان ها را تضمین کنند و بی طرفانه تحقق استانداردهای بین المللی و الزامات را گواهی دهد.

گواهینامه IAF چیست

IAF سازمان جهانی اعتباربخشی ارزیابی سازگاری و سایر موسسات علاقه مند به ارزیابی انطباق در زمینه سیستم های مدیریت، محصولات، خدمات، پرسنل و سایر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق است.

اولین کارکرد آن توسعه یک برنامه جهانی ارزیابی انطباق است که باعث کاهش خطر ابتلا به کسب و کار و مشتریانش می شود و اطمینان حاصل می کند که گواهی های معتبر ممکن است به آن متکی باشند.

اعتباربخشی، ارزیابی مستقل ارزیابی های مربوط به انطباق با استانداردهای شناخته شده برای اطمینان از بی عدالتی و صلاحیت آنها است.

از طریق استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی، دولت، تهیه کنندگان و مصرف کنندگان می توانند در نتایج کالیبراسیون و آزمایش، گزارش بازرسی و گواهینامه های ارائه شده اطمینان داشته باشند.

نهاد های تأیید اعتبار در بسیاری از کشورها با هدف اولیه تضمین می شوند که سازمان های ارزیابی انطباق تحت نظارت یک سازمان معتبر قرار می گیرند.

واحدهای اعتباربخشی، که توسط همسالان به عنوان صالح ارزیابی شده اند، امضا می کنند که باعث افزایش پذیرش محصولات و خدمات در سراسر مرزهای ملی می شود، به این ترتیب چارچوبی برای حمایت از تجارت بین المللی از طریق حذف موانع فنی ایجاد می شود.

این تدارکات توسط مجمع اعتباربخشی بین المللی (IAF) در زمینه سیستم های مدیریت، محصولات، خدمات، پرسنل و دیگر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق و همکاری بین المللی آزمایشگاه های بین المللی (ILAC) در زمینه آزمایش و بازرسی اداره می شود.

اعتباربخشی IAF MLA عضو اعتباربخشی و اعضای گروه ILA در مورد اعطای مجوز به IAF MLA تنها پس از ارزیابی دقیق از عملیات خود توسط تیم ارزیابی همکار، متعهد می شود تا اطمینان حاصل شود که اعضای متقاضی به طور کامل با استانداردهای بین المللی و الزامات IAF کاملا موافق هستند. هنگامی که یک مجوز رسمی یک امضا کننده از IAF MLA است، لازم است که گواهینامه های صادر شده توسط ارزیابی های مربوط به انطباق پذیرفته شده توسط سایر امضاکنندگان IAF MLA، با دامنه مناسب، شناسایی شود.

 
: برای دریافت مشاوره درباره - گواهینامه با لوگوی IAF با قابلیت استعلام فرم زیر را تکمیل کنید
پرداخت هزینه مشاوره

معرفی نویسنده:

محتوا و مقالات پروفایل عمومی آسمونی توسط جمعی از همکاران دپارتمان های مختلف آسمونی نگارش و ویراستاری می شود، و بیشتر حول و محور موضوعات عمومی و روزانه می باشد

instagram.com/asemooniportal

نظر خود را درباره «- گواهینامه با لوگوی IAF با قابلیت استعلام» در کادر زیر بنویسید :

4 + 8 = ?