کد مطلب: 14095 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
شعر طنز درباره مترو

شعر طنز درباره مترو

ازدحام و فشار از هر سوزور آرنج و ضربه زانوبدترین بوی عالم است الحقبوی سیر و پیاز و عطر و عرقکارمند و محصل و...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

Humorous poem about Metro

ازدحام و فشار از هر سو

زور آرنج و ضربه زانو

بدترین بوی عالم است الحق

بوی سیر و پیاز و عطر و عرق

کارمند و محصل و عملی

کامبیز و غضنفر و مملی

تاجر و دزد و دکتر و بیکار

لاغر و چاق و سالم و بیمار

گاه دعوای عده ای سالار

فحش های به شدت کش دار

یک نفر غرق در سطور کتاب

یک نفر هم کنار او در خواب

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «شعر طنز درباره مترو»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

5 * 9 = ?