کد مطلب:  40736 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به گزارش آسمونی هيأت وزیران در جلسه 1394/06/29 در اجرای سياستهای ابلاغی مقام معظم...
زمان مطالعه: 2 دقیقه

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

به گزارش آسمونی هیأت وزیران در جلسه 1394/06/29 در اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

به منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آن‌ها، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون امور مجلس رئیسجمهور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و سه نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس ستاد تشکیل گردید.

الف ـ هماهنگی جهت تدوین برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط و پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامه های مصوب ستاد

ب ـ دریافت برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی و تصویب آن‌ها

ج ـ گزارشگیری منظم از اجرای برنامه ها

د ـ اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل و فصل مشکلات برای تسهیل در امور

هـ ـ اطلاع رسانی مناسب از روند پیشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی

و ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مختلف مجری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه مصوب

ز ـ شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر

ح ـ ایجاد ساز و کار مناسب به منظور تشخیص و تعیین اولویتها برای تخصیص بهینه منابع محدود

تبصره1ـ دبیر ستاد توسط معاون اول رئیسجمهور انتخاب میشود. کارگروههای تخصصی حسب نظر معاون اول رئیسجمهور در حوزه دبیرخانه ستاد تشکیل میشود.

تبصره2ـ به منظور پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برای هماهنگی با سایر قوا، نیروهای مسلح و بخش غیردولتی و مشارکت آن‌ها در اجرای برنامههای مربوط حسب مورد از نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضاییه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای شرکت در جلسات ستاد دعوت میشود.

headquarters-command-resistive-economy
headquarters-command-resistive-economy

2ـ به منظور انجام امور دبیرخانهای ستاد، هماهنگیهای اداری، دریافت و بررسی پیشنهادها، تهیه دستور جلسات، ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات، گزارشگیری، اطلاعرسانی و آموزش دست اندرکاران، دبیرخانه ستاد با مسئولیت دبیر ستاد تشکیل میشود.

3ـ به منظور تهیه و اجرای برنامه های منطقه ای و استانی اقتصاد مقاومتی و اجرای مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد مشابهی در هر استان با مسئولیت استاندار و عضویت روسای دستگاههای متناظر عضو ستاد مرکزی تشکیل میشود.

4ـ استانداران موظفند برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان خود را با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط تهیه و به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارایه کنند. مسئولیت پایش، نظارت و پیگیری اهداف و زمانبندی برنامه های عملیاتی استانی و ارسال گزارشهای ادواری برعهده استانداران می باشد.

5 ـ فرآیندهای تفصیلی تولید برنامه، شاخصهای پیگیری، پایش و ارزیابی اجرای آن توسـط دبیرخانه تهـیه و به تصویب ستاد راهـبری و مدیـریت اقتصاد مقاومتی میرسد.

: برای دریافت مشاوره درباره ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در کادر زیر بنویسید :
4 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید