کد مطلب:  37229 
1 نظر
1 نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
نیمی از جمعیت بیکار کشور دهه شصتی‌‌اند

نیمی از جمعیت بیکار کشور دهه شصتی‌‌اند

به گزارش آسمونی:علیرغم آنکه بیش از یک سوم جمعیت شاغلین کشور را متولدین دهه شصت تشکیل داده‌اند، اما بیش از...
زمان مطالعه: 2 دقیقه

به گزارش آسمونی:علیرغم آنکه بیش از یک سوم جمعیت شاغلین کشور را متولدین دهه شصت تشکیل داده‌اند، اما بیش از نیمی از جمعیت بیکار کشور را نیز به خود اختصاص می‌دهند.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی از وضعیت دهه شصتی‌ها در بازار کار، با استفاده از نتایج طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 مرکز آمار ایران، ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی متولدین دهه شصت و وضعیت آنها در بازار کار را مورد بررسی قرار داده است.

نیمی از جمعیت بیکار کشور دهه شصتی‌‌اند
نیمی از جمعیت بیکار کشور دهه شصتی‌‌اند

بر اساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت کشور در سال 1395 برابر 79926270 نفر بوده است که از میان 16802046 نفر (21.0 درصد ) را جمعیت دهه شصت که رده سنی آنها بین 25 تا 34 ساله بوده تشکیل داده اند. به عبارت دیگر میتوان گفت دهه شصتی ،ها یک پنجم جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند. از مجموع 16802046 نفر متولدین دهه شصت، 8483893 نفر مرد ( 50.5 درصد ) و 8318153 نفر ( 49.5 درصد) زن هستند. سهم مردان دهه شصت نسبت به مردان کل کشور برابر 9.20 درصد و سهم زنان دهه شصت نسبت به زنان کل کشور برابر 21.1 درصد است. همچنین از این تعداد 12728330 نفر ( 75.8 درصد ) در مناطق شهری و 4065252 نفر ( 24.2 درصد) در مناطق روستایی ساکن هستند.

half-of-the-unemployed-population-is-in-the-sixties
half-of-the-unemployed-population-is-in-the-sixties

اطلاعات جدول 2 نشان می‌دهد از جمعیت 16802046 نفری دهه شصتی‌ها، تعداد 16159380 نفر باسواد ( 96.2 درصد ) و 631240 نفر ( 3.8درصد ) بی‌سوادند و 11426 نفر وضع سواد خود را اظهار نکرده‌اند. همچنین در میان دهه شصتی‌های با سواد، 50.8 درصد در گروه مردان و 49.2 درصد در گروه زنان قرار دارند و از میان بی‌سوادان دهه شصت، 42.2 درصد مرد و 57.5 درصد زن هستند. از مجموع 16159380 نفر جمعیت دهه شصت با سواد، 36.8درصد زیردیپلم، 28.4 درصد دیپلم و پیش دانشگاهی، 34.5 درصد دارای تحصیلات عالی بوده‌اند و 0.3 درصد مربوط به سایر دورههای تحصیلی بوده و یا دوره تحصیلیشان نامشخص یا اظهار نشده است.

نیمی از جمعیت بیکار کشور دهه شصتی‌‌اند
نیمی از جمعیت بیکار کشور دهه شصتی‌‌اند

از مجموع 17723968 نفر جمعیت درحال تحصیل (داخل یا خارج از کشور )، تعداد 1278814 نفر( 7.2درصد) را متولدین دهه شصت تشکیل داده‌اند.

از مجموع 16802046 نفر متولدین دهه شصت، تعداد 1278814 نفر( 7.6درصد ) در سال 1395 در حال تحصیل بوده که از این میان 1251298 نفر ( 97.7 درصد) در داخل کشور و 27516 نفر (2.1 درصد )در خارج از کشور مشغول تحصیل بوده‌اند.

half-of-the-unemployed-population-is-in-the-sixties
half-of-the-unemployed-population-is-in-the-sixties

بر اساس اطلاعات جدول 5 ،از مجموع 22670988 نفر شاغلان کشور، تعداد 7466834 نفر دهه شصتی هستند. به عبارت دیگر حدود 33.0 درصد شاغلان کشور را جمعیت دهه شصت تشکیل داده‌اند. همچنین از مجموع 3258215 نفر بیکاران کشور، تعداد 1734715 نفر ( 53.2  درصد) مربوط به جمعیت 25 تا 34 ساله است. از این رو میتوان گفت، علیرغم آنکه بیش از یک سوم جمعیت شاغلین کشور را متولدین دهه شصت تشکیل دادهاند، اما بیش از نیمی از جمعیت بیکار کشور را نیز به خود اختصاص داده‌اند.

از مجموع 16802046 نفر جمعیت دهه شصت، 9201549 نفر( 54.8 درصد) در گروه جمعیت فعال، 7503197 نفر ( 44.7 درصد) در گروه جمعیت غیرفعال قرار دارند. همچنین 97300 نفر ( 0.5درصد) وضع فعالیت خود را اظهار نکرده‌اند.

در گروه فعالان : 7466834 نفر ( 81.1 درصد) شاغل و 1734715 نفر( 18.9درصد) بیکار هستند .

در گروه غیر فعالان : 966669 نفر( 12.9 درصد ) محصل، 5779289 نفر( 77.0 درصد ) خانه دار، 45909 نفر ( 6.0درصد) دارای درآمد بدون کار هستند.

نیمی از جمعیت بیکار کشور دهه شصتی‌‌اند
نیمی از جمعیت بیکار کشور دهه شصتی‌‌اند

شاخص‌های منتخب نیروی کار جمعیت دهه شصت در سال 1395 عبارتند از :

• نرخ مشارکت اقتصادی: 54.8 درصد

• نرخ بیکاری: 18.9 درصد

• نرخ اشتغال: 81.1 درصد

منبع: فارس

: برای دریافت مشاوره درباره نیمی از جمعیت بیکار کشور دهه شصتی‌‌اند فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «نیمی از جمعیت بیکار کشور دهه شصتی‌‌اند» در کادر زیر بنویسید :
5 + 8 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید