کد مطلب:  4785 
131 نظر
131 نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
اسم های خداوند با معنی

اسم های خداوند با معنی

آیا معنی اسم های خداوند را می دانید؟ اسامی خداوند و یا صفات خداوند با معنی آن ها در قرآن ذکر شده است.
زمان مطالعه: 1 دقیقه

نام‌های خدا در قرآن مجموعه‌ای از بیش از 200 نام خداوند است که در قرآن ذکر شده‌اند و اصطلاحا، 99 تای آن «اسماء الحسنی» یا نام‌های نیکوی خداوند خوانده می‌شوند. هر چند که تعداد نام‌های خدا، شامل صفت‌ها و کلمه‌های مرکب، در قرآن و سنت از 99 عدد خیلی بیشتر هستند، ولی مسلمانان اعتقاد دارند که گروه برگزیده‌ای از نام‌ها (نام‌های نیکو)، تعدادشان 99 عدد است. 

با آسمونی همراه باشید تا با  99 اسم خداوند با معنی و لقب های خداوند به همراه معنی آن ها آشنا شوید.

رحیم

 مهربان

رحمن

 بخشاینده

ملک

 پادشاه

قدوس

 مقدس

جبار

 توانگر

عزیز

باشکوه

مهیمن

 نگهدارنده

مؤمن

 اطمینان دهنده

سلام

 پاک و سلامتی بخش عالم

غفار

همیشه بخشاینده

مصور

 نگارگر، صورتگر

بارئ

 درست

خالق

 آفریننده

متکبر

 بسیار بزرگ

علیم

 دانا

فتاح

گشاینده (پیروزکننده)

رزاق

همیشه روزی دهنده

وهاب

 نیک بخشاینده

قهار

 فروکاهنده

معز

عزیزکننده

رافع

 (به سوی خود) بالا برنده

خافض

 پست کننده، خوار کننده

باسط

 گستراننده، فراخ کننده روزی

قابض

 می‌راننده، بیرون کشنده جان‌ها

عدل

 بینهایت عادل

حکم

دادگر

بصیر

 بیناترین

سمیع

 شنواترین

مذل

 خوارکننده

غفور

 بسیار بخشاینده

عظیم

 بی‌انتها

حلیم

بسیار بردبار

خبیر

آگاه‌ترین

لطیف

آن‌که بر بندگانش لطف دارد

مغیث

 نگاه دارنده، یاور

حفیظ

نگهدارنده

کبیر

بزرگ‌ترین

عالی

بلند مرتبه

شکور

 بسیار سپاسگزار (پاداش دهنده بزرگ است عمل کوچک را)

مجیب

 پاسخگو

رقیب

 نگهبان، بیننده و آماده

کریم

 بسیار بخشنده

جلیل

بسیار گرانقدر

حسیب

 شمارنده

باعث

برانگیزنده مردگان

مجید

بسیار لایق ستایش (در ذات و صفات خود عظیم و نسبت به بندگان بسیار با خیر و احسان است)

ودود

دوست

حکیم

فرزانه، بسیار خردمند

واسع

گسترده، وسیع

متین

سخت (و نیز پاینده)

قوی

پرزور

وکیل

 عهده دار همه امور بندگان و موجودات

حق

 راست، درست

شهید

 بیننده

معید

بازگرداننده، دوباره زنده کننده

مبدئ

نخستین آفریننده

محصی

 شمارنده

حمید

ستوده

واجد

 یابنده

قیوم

 قائم به ذات (همه-آفریننده‌ای که کسی او را نیافرید)، پاینده

حی

 زنده

ممیت

 می‌راننده، نابود کننده

محیی

 زندگی بخش، هستی بخش

قادر

توانا

صمد

 بی‌نیاز

احد

 یگانه (خدایی جز او نیست)

واحد

یکتا سرپرستی که همه ولایتها از اوست

ماجد

 بزرگوار

أخر

 واپسین، آخر فناکننده موجود

اول

 نخستین، اول پدیدارکننده وجود

مؤخر

 فراپس دارنده، پس گذارنده چیزها و نهنده آن‌ها بجای آن‌ها

مقدم

 فراپیش کشنده

مقتدر

 تعیین کننده (قضا و قدر)، فراتر

بر

 نیکوترین

متعالی

 خود ستوده

ولی

 دوست، یار و نگهبان

باطن

پنهان، همه دربرگیرنده

ظاهر

 آشکار(پدیدار، هویدا)، همیشه پیروز

مالک

 الملک فرمانروای جهان

رؤوف

 بسیار دلسوز و مهربان

عفو

 درگذرنده(آمرزنده)، ناپدیدکننده گناهان

منتقم

 انتقام گیر

تواب

 همیشه توبه پذیر

مغنی

 بی‌نیاز کننده، بسنده

غنی

توانگر

جامع

 گردآورنده

عادل

مقسط

هادی

رهنما

نور

روشنی

نافع

سودمند

ضار

 بازدارنده

صبور

شکیبا

رشید

راهنما، آموزگار و دانای بی‌خطا

وارث

مالک نهایی تمام مخلوقات

باقی

ماندگار

 

: برای دریافت مشاوره درباره اسم های خداوند با معنی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «اسم های خداوند با معنی» در کادر زیر بنویسید :
4 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید
نمایش نظرات بیشتر