کد مطلب: 9003 درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
آموزش بافت ساق دست

آموزش بافت ساق دست

برای اندازه دقیق خود می توانید اندازه دور مچ خود را بگیرید بعلاوه 4 سانتیمتر اضافی زنجیره بزنید. ما دراین...
زمان مطالعه: 2 دقیقه

Gloves tissue(4)

برای اندازه دقیق خود می توانید اندازه دور مچ خود را بگیرید بعلاوه 4 سانتیمتر اضافی زنجیره بزنید.

ما دراین آموزش آسمونی از تعداد 32 زنجیره استفاده کرده ایم که یک سایز دست متوسط است .

رج 1و2 3 تمام زنجیره ها رابا پایه ساده پرکنید .هر زنجیره یک پایه

نکته :

همانطور که در آموزش گره های اصلی قلاب بافی توضیح دادیم وقتی که اول رج بافتی را با پایه ساده شروع می کنیم ابتدا تعداد 2 زنجیره می بافیم وسپس بافت پایه ساده را شروع می کنیم .پس در اینجا نیز حواستان باشد که اول هر رج را با دو زنجیره آغازکنید.

Gloves tissue(3)

رج 2- تا 4 دانه آخر مثل رج قبل در هر دانه یک پایه ساده می بافیم سپس 2 زنجیره می زنیم ودو دانه را نمی بافیم ودو دانه آخر رج را دوباره پایه ساده می بافیم وکار را برمی گردانیم وبه رج بعد می رویم(بافت جا دکمه ای)

Gloves tissue(2)

رج 5و 6 و7- مثل رج 2 بافته می شود.

رج 8 – مثل رج 4 بافته می شود.

رج 9و 10 و11و12 – مثل رج 2 بافته می شود.

نخ را جدا می کنیم ودکمه ها رو سر جای خودش می دوزیم اگر شما خواستید دستکش خود را بلندتر ببافید می تونید تعداد رج ها را بیشتر کنید!

این از بافت دور مچ!

Gloves tissue(1)

حالا نوبت بافت دور دست با بافت ذرتی است.

رج 1- مچ بافته شده را روی هم می گذاریم ودرز دو طرف را در دست می گیریم وقلا ب را از دو طرف درز رد می کنیم تا به هم متصل شود وبافت را شروع می کنیم.و کل رج رابا پایه کوتاه می بافیم.

رج 2 – 3زنجیره می زنیم ودر همان دانه اول یک بافت دانه ذرتی سه تایی می بافیم.یک دانه را نمی بافیم ودر دانه بعدی دوباره یک دانه ذرتی می بافیم یعنی کل رج تعداد 15 تا دانه ذرتی خواهیم داشت.

رج 3 و4 – مثل رج 2 ادامه می دهیم

رج 5 – در این رج باید جای شصت را مشخص کنیم.7 دانه ذرتی اول را می بافیم .سپس برای جای شصت 3 زنجیره می بافیم(البته اگر شصت بزرگتری داریدتعداد زنجیره ها را زیاد می کنیم)ودو دانه ذرتی را نمی بافیم وبقیه رج راادامه می دهیم.

برای بافت دست راست به جای اینکه بعد از دانه هفتم جای انگشت شصت را مشخص کنیم،هفت دانه آخر رج را در نظر می گیریم.یعنی همه رج را می بافیم از اخر رج که 7 دانه مانده بود را دو دانه نمی بافیم و3 زنجیره می بافیم و 5 دانه ذرتی بعدی را می بافیم!

Gloves tissue(5)

رج 6 و7و8-مثل رج 3 ببافید.البته اگر در سایز کوچکتر می بافید تعداد رج را کمتر کنید.

رج 9 و10 – دور تا دور را با پایه کوتاه ببافید.

Gloves tissue

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «آموزش بافت ساق دست»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

6 - 4 = ?