ارزیابی مهاجرت
کد مطلب:  33025 
درج نظر
سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی

سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی

از فردوسی سخنان حکیمانه ای به جا مانده است که آسمونی در این بخش تعدادی از سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی را...
زمان مطالعه: 3 دقیقه
سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی
سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی

از فردوسی سخنان حکیمانه ای به جا مانده است که آسمونی در این بخش تعدادی از سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی را منتشر می کند.

سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی

دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

خرد برترین هدیه الهی است . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان سه نگهبان اویند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد .و افسوس که بدنبال کنندگان خرد اندکند باید که به سخن دانندگان راه جست و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

کسی به فرجام زندگی آگاه نیست ، خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

به این زمین گرد که بسرعت می گردد بنگر که درمان ما در آن است و درد ما نیز ، نگاه کن و ببین که نه گردش زمانه آن را می فرساید و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش می کشد ، نه آرام می شود و نه همچون ما تباهی می پذیرد . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

روح و روان و دل جهان روشن است و زمین را بی دریغ روشن می سازد خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر که مسیری درست و بی نظیر است ای آنکه همچون آفتاب لبریز از نور و خردی تو را چه شده است که بر من نمی تابی ؟!! . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید جست . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

بی خردی است، که بگویم کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

اگر برای انجام کاری بزرگ ، زمان نداری .بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

کتاب زندگی گذشتگان ، جان تاریک را روشنی می بخشد . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند .فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

از بزرگان تنها رنجهاست که باقی می ماند . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

جایگاه پرستش گران کوهستان است . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

آزادگان را کاهلی ، بنده می سازد . فردوسی

 *** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید . فردوسی

*** سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی ***

کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت . فردوسی

نظر خود را درباره «سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی» در کادر زیر بنویسید :
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید
ارزیابی مهاجرت
: برای دریافت مشاوره درباره سخنان حکیمانه و کوتاه از فردوسی فرم زیر را تکمیل کنید

هزینه مشاوره ۳۰ هزار تومان می باشد

پاسخ مشاوره شما ظرف 1 روز کاری در پنل شما درج می شود و پیامک دریافت می کنید