کد مطلب: 19821 درج نظر
زمان مطالعه: 3 دقیقه
ضرب المثل های معروف انگلیسی + معنی

ضرب المثل های معروف انگلیسی + معنی

اگر علاقمند به داستان ضرب المثل های ملل دیگر هستید در این مقاله از آسمونی انواع مختلف ضرب المثل ها به زبان...
زمان مطالعه: 3 دقیقه

english-proverbs

اگر علاقمند به داستان ضرب المثل های ملل دیگر هستید در این مقاله از آسمونی انواع مختلف ضرب المثل ها به زبان انگلیسی به همراه معنی ان ها را برای شما خوبان تهیه کرده ایم که از شما همراهان عزیز آسمونی دعوت می کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

 

ضرب المثل: Without a doubt

مفهوم به انگلیسی:It is certain

مفهوم به فارسی :بدون شک

 

ضرب المثل: Word of mouth

مفهوم به انگلیسی:News that travels from person to person

مفهوم به فارسی :خبرهایی که از شخصی به شخص دیگر منتقل میشود

 

ضرب المثل: You can’t judge a book by its cover

مفهوم به انگلیسی:Don’t make judgments based only on appearances

مفهوم به فارسی: از روی ظاهر قضاوت نکن

 

ضرب المثل: Your guess is as good as mine

مفهوم به انگلیسی:You can’t speak with certainty about something

مفهوم به فارسی :نمیتوانید با قاطعیت در مورد مطلبی صحبت کنید

 

ضرب المثل: A friend in need is afriend indeed

مفهوم به انگلیسی: a real friend is one who is supportive in times of trouble

مفهوم به فارسی : دوست واقعی کسی است که در موقع مشکلات همراه ما هست.

 

ضرب المثل: new broom sweeps clean

مفهوم به انگلیسی: something new and in good condition works better

مفهوم به فارسی :چیز جدید و خوب بهتر کار می کند.

 

ضرب المثل: A stitch in time saves nine

مفهوم به انگلیسی : little preventive maintenance can save the need for repairs later

مفهوم به فارسی :مراقبت بیشتر باعث میشود که احتیاجی به تعمیر دوباره نباشد.

 

ضرب المثل: Barking up the wrong tree

مفهوم به انگلیسی: make an error; make a claim to the incorrect person

مفهوم به فارسی :درست کردن یک مشکل وخطا برای یک نفر

 

ضرب المثل: First come, first served

مفهوم به انگلیسی: person who arrives first is served first

مفهوم به فارسی : هرکس زودتر آمده باشد زودتر میرود.

 

ضرب المثل: Tit for tat

مفهوم به انگلیسی: this for that,

مفهوم به فارسی :این برای آن

 

ضرب المثل: A Bird In The Hand Is Worth Two In The Bush

مفهوم به انگلیسی: Keep what you have and don’t be greedy for more

مفهوم به فارسی : به چیزی که داری قانع باش

 

ضرب المثل: A Blessing In Disguise

مفهوم به انگلیسی: A good thing that you don’t recognize at first

مفهوم به فارسی : چیزخوبی که در ابتدا قدرش را نمیدانید

 

ضرب المثل: A Chip On Your Shoulder

مفهوم به انگلیسی: Angry because of what happened in the past

مفهوم به فارسی :عصبانی بودن بخاطر چیزی که قبلا اتفاق افتاده

 

ضرب المثل: A Dime A Dozen

مفهوم به انگلیسی: Cheap and easy to get

مفهوم به فارسی : چیزی که ارزان و راحت بدست بیاید

 

ضرب المثل: A Drop In The Bucket

مفهوم به انگلیسی: Something that isn’t important because it’s very small

مفهوم به فارسی : چیزی که بدلیل کوچک بودن اهمیت ندارد

 

ضرب المثل: A Fool And His Money Are Easily Parted

مفهوم به انگلیسی: Foolish people lose money easily

مفهوم به فارسی : یه احمق راحت پولشو از دست میده

 

ضرب المثل: A Penny Saved Is A Penny Earned

مفهوم به انگلیسی: Little by little you’ll save money by not spending your money

مفهوم به فارسی : قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

 

ضرب المثل: A Piece Of Cake

مفهوم به انگلیسی: Something that is very easy to do

مفهوم به فارسی : کاریکه انجام آن ساده است.

معادل  در فارسی:  مثل آب خوردن

 

ضرب المثل: A Shot In The Dark

مفهوم به انگلیسی: A guess when you don’t know the facts

مفهوم به فارسی : حدس زدن چیزی وقتی که تو واقعیت رو نمی دونی

 

ضرب المثل: A Slap On The Wrist

مفهوم به انگلیسی: A punishment that is very mild

مفهوم به فارسی : تنبیه خیلی ملایم

 

ضرب المثل: A Slip Of The Tongue

مفهوم به انگلیسی: Something which you did not mean to say

مفهوم به فارسی : وقتی چیزی را گفته اید که قصد گفتنش را نداشته اید

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «ضرب المثل های معروف انگلیسی + معنی»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

3 * 6 = ?