کد مطلب: 24388 درج نظر
حقوق و دستمزد وزارت کار سال 1400
زمان مطالعه: 1 دقیقه
حقوق و مزایای وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی ، شامل حق بیمه خواربار و مسکن و سایر حقوق قانونی میباشد.

حقوق و دستمزد کارگران از ابتدای فروردین 1400 مطابق اعلام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با افزایش مزد 39 درصدی تصویب شد. حداقل دستمزد یا حقوق پایه دو میلیون و ششصد هزار تومان و دریافتی هر کارگر حدود 4 میلیون تومان خواهد بود. سایر سطوح مزدی 26 درصد افزایش به رقم ثابت روزانه 82،785 ریال رسید. آسمونی در این مقاله جدول حقوق و مزایای سال 1400 برای کارگر بدون سابقه و بدون فرزند و برای کارگر با فرزند را شرح می دهد. 

حقوق سال 1400 برای کارگران بدون سابقه

شـــرح ماه 30 روز (ريال) ماه 31 روز (ريال)

حقوق پایه (ساعتی)

120.759 120.759

حقوق پایه (روزانه)

885.165 885.165
حقوق پایه (ماهانه) 26.554.925 27.440.089

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن)

6.000.000 6.000.000
حق مسکن 4.500.000 4.500.000
پایه سنوات 0 0
حق اولاد برای هر فرزند 2.655.493 2.655.493
حق بیمه سهم کارگر 2.593.845 2.655.806
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه 34.461.080 35.284.283
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه 37.116.573 37.939.775
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه 39.773.065 40.595.268
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری 169.063 169.063
فوق العاده نوبت کاری صبح عصر (10%) 2.655.493 2.744.009
فوق العاده نوبت کاری صبح عصر شب (15%) 3.983.239 4.116.013
فوق العاده نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (22.5%) 5.974.858 6.174.020

 

ثبت نظر درباره «حقوق و دستمزد وزارت کار سال 1400»

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید


ورود به سایت