کد مطلب: 1429 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
خواستگاری خر

خواستگاری خر

خری آمد به سوی مادر خویش               بگفت مادر چرا رنجم دهی بیش برو امشب برایم...
زمان مطالعه: 1 دقیقه
سرفصل های این مطلب:[بستن]

خری آمد به سوی مادر خویش               بگفت مادر چرا رنجم دهی بیش

برو امشب برایم خواستگاری                 اگر تو بچه ات را دوست داری

خر مادر بگفتا ای پسر جان                   تو را من دوست دارم بهتر از جان

ز بین این همه خرهای خوشگل               یکی را کن نشان چون نیست مشگل

خرک از شادمانی جفتکی زد                 کمی عرعر نمود و پشتکی زد

بگفت مادر به قربان نگاهت                   به قربان دو چشمان سیاهت

خر همسایه را عاشق شدم من                 به زیبایی نباشد مثل او زن

بگفت مادربرو پالان به تن کن                برو اکنون بزرگان را خبر کن

به آداب و رسومات زمانه                    شدند داخل به رسم عاقلانه

دو تا پالان خریدند پای عقدش                 به افسار طلا با پول نقدش

خریداری نمودند یک تویطه                  همانطوری که رسم است در قبیله

خر عاقد کتاب خود گشایید                   وصال عقد ایشان را نمایید

دوشیزه خر خانم آیا رضایی؟                به عقد این خر خوشتیپ درآیی؟

یکی از حاضرین گفتا به خنده                عروس خانم به گل چیدن برفته

برای بار سوم خر بپرسید                     که خر خانم سرش یکباره جنبید

خران عرعرکنان شادی نمودند               به یونجه کام خود شیرین نمودند

به امید خوشی و شادمانی                    برای این دو خر در زندگانی

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «خواستگاری خر»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

4 + 9 = ?