کد مطلب: 51249 درج نظر
زمان مطالعه: 2 دقیقه
تبعیض در فوتبال

تبعیض در فوتبال

تبعیض در فوتبال
زمان مطالعه: 2 دقیقه

تبعیض در فوتبال-discrimination in football
تبعیض در فوتبال-discrimination in football

امیر جمیلو - کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

/اختصاصی آسمونی

یکی از مباحثی که در حوزه ورزش علی الخصوص فوتبال مطرح می گردد، تبعیض است. با توجه به ماده 4 اساسنامه فیفا تبعیض از هر نوع که باشد چه علیه کشور، شخص خصوصی یا گروهی از مردم به دلیل نژاد، رنگ پوست، منشا قومی ، ملی یا اجتماعی ، جنسیت ، زبان ، دین ، عقاید سیاسی ،ثروت، تولد یا هر وضعیت دیگر به شدت ممنوع وموجب مجازات است. تبعیض در استادیوم ها و اطراف آن غالبا با این موارد مشخص می گردد: _شعار ها، فریادها، گفتگوها و شوخی ها _نوشته های تبعیض آمیز در بنرها، پرچم ها _لباس ها (شامل پیراهن، شال  و...) _برچسب ها، بروروشورها و نقاشی های دیواری _خالکوبی و مواردی از این قبیل نکته قابل ذکر این که تبعیض می تواند دور از زمین بازی نیز رخ دهد، به عنوان مثال بازیکنان و مربیان از طریق مصاحبه، مکاتبه یا اقداماتی از این قبیل نسبت به سایر بازیکنان ومربیان اقدامات واظهارات تبعیض آمیز وقومی مرتکب شوند.

مطابق آرا دیوان داوری ورزش، برای وضع محرومیت‌های توهین نژادی و قومیتی، اولاً باید اثبات گردد که توهینی وجود داشته است و در ثانی توهین می‌بایست بر پایه نژاد یا قومیت یک گروه باشد. وجود قصد توهین در ارتکاب این عمل بسیار زشت فاقد اهمیت است و حتی اگر تماشاگران از مفهوم آن اطلاع نداشته باشند نیز از موجبات محرومیت است. در قوانین فدراسیون فوتبال ایران نیز به این امر اشاره شده است و این مطالب از منطوق ماده 67 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ایران نیز به‌خوبی برداشت می‌شود.

به موجب ماده 67 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ایران که مقرر می دارد: « هر شخص مشمول این مقررات که ارزشهای انسانی یک شخص یا گروه را از طریق الفاظ تحقیرآمیز یا به دلیل رنگ پوست ، نژاد ، زبان یا قومیت ، مذهب و مواردی از این قبیل مورد خدشه و تعرض قرار دهد چنانچه بازیکن ، یکی از مقامات رسمی یا یکی از مقامات رسمی مسابقه باشد متحمل محرومیتی به میزان حداقل پنج مسابقه و حداقل سیصد میلیون ریال جریمه نقدی خواهد شد. » و بند 2 ماده ی مذکور که بیان داشته: "اگر تماشاگران منتسب به یک باشگاه ، به هر تعداد که باشند مرتکب اعمال فوق گردند ، باشگاه مذکور به برگزاری حداقل دو مسابقه : بدون حضور تماشاگران یا محرومیت از برگزاری مسابقه در ورزشگاه خاص یا برگزاری مسابقه در ورزشگاه بی طرف بعلاوه حداقل سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد" در نتیجه در بازی هایی که شعار تبعیضی ، قومیتی واز این قبیل شعار ها داده می شود، با توجه به ماده 4 اساسنامه فیفا وآرا دیوان داوری ورزش و طبق  ماده 67 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ایران باید مرجع ذی صلاح حکم به محکومیت باشگاه متخلف  و محرومیت از حضور تماشاگران یا محرومیت از برگزاری مسابقه در ورزشگاه خاص یا برگزاری مسابقه در ورزشگاه بی‌طرف حداقل برای دو بازی وجریمه نقدی بدهد و اگر بازیکن ، یکی از مقامات رسمی یا یکی از مقامات رسمی مسابقه این اقدام را مرتکب شده  باشد متحمل محرومیتی به میزان حداقل پنج مسابقه و حداقل سیصد میلیون ریال جریمه نقدی خواهد شد.

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «تبعیض در فوتبال»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

3 + 7 = ?