مهاجرت به آمریکا و کانادا
کد مطلب:  4444 
3 نظر
3 نظر
زمان مطالعه: 4 دقیقه
رشته ها و مواد مختلف شنا

رشته ها و مواد مختلف شنا

 در كلیه مسابقات رسمی و بین المللی 4 نوع با استیل های زیر مورد استفاده قرار می گیرد:1- شنای آزاد ( هر نوع...
زمان مطالعه: 4 دقیقه

در کلیه مسابقات رسمی و بین المللی 4 نوع با استیل های زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

1- شنای آزاد ( هر نوع شنایی می تواند باشد بجز کرال پشت - قورباغه - پروانه ) ، گونه‌ای از شنا است که توسط فینا تعریف شده و در مسابقات مختلف جهانی و المپیک اجرا میشود که از سریع‌ترین سبک‌های شنا محسوب میشود

2- کرال پشت

3- شنای قورباغه

4- شنای پروانه

این چهار شنا از رده های مختلف سنی با متراژهای مختلف بر گزار می شود ، در بر گزاری مسابقات رسمی سه رده سنی وجود دارد:

نوجوانان در سنین : زیر ده سال - 11 و 12 سال - 13 و 14 سال

جوانان در سنین : 15 و 16 و 17 سال

بزرگسال (عموم) در سنین: 18 به بالا

علاوه بر مسابقات انفرادی مسابقاتی نیز بصورت امدادی ( 4 نفره ) مختلط - آزاد بر گزار می شود در مسابقات امدادی ( مختلط امدادی ) حتما باید از 4 شناگر استفاده شود که نفر اول آن کرال پشت - نفر دوم قورباغه و شناگر سوم پروانه و آخرین شناگر شنای آزاد انجام دهد . در شنای مختلط انفرادی یک شناگر که شنای اول آن پروانه شنای دوم آن پشت و دو شنای آخر قورباغه و آزاد می باشد.

مواد مسابقه دو سال :

50 متر آزاد - 50 متر قورباغه - 50 متر پشت - 50 متر پروانه - 50*4 آزاد انفرادی و تیمی

مواد مسابقه 11 -12 سال :

50 متر آزاد - 100 و 200 آزاد - 100 قورباغه - 100 پشت - 100 پروانه - 200 مختلط انفرادی - 10*4 تیمی مواد مسابقات13 - 14 سال:

100 و 200 و 400 آزاد - 100 و 200 قورباغه - 100 و 200 پشت - 100 و200 پروانه - 50*4 مختلط انفرادی -100 *4 آزاد تیمی 100 *4 مختلط تیمی

موارد مسابقات 17-16-15 سال:

شنا 100 و 200 و 400 و 500 آزاد - 100 و 200 پشت - 100 و 200 قورباغه - 100و200 پروانه - 50*4 و100*4 مختلط انفرادی - 100*4 و200*4 مختلط تیمی

یک شناگر می تواند در همه موارد بالا شرکت کند واز هر تیم در هر مواد 2 نفر بیشتر نمی توانند شرکت نمایند.

مقررات برگزاری مسابقه:

در هر مسابقه شنا اگر بصورت کشوری ورسمی برگزار شود حداقل 30 داور نیاز دارد که این تعداد را در مسابقه داخلی میتوان به 15-10 نفر کاهش یابد داوران مسابقه شامل:

سر داور 1 نفر - استارتر-داوران وقت نگهدار برای هر خط 3 نفر - سرپرست وقت نگهداران - داور برگشت - سرپرست داوران برگشت2 نفر - داوران استیل 2 نفر - داور برگشت در ابتدا وانتهای استخر 1 نفر - منشی کل 1 نفر - هماهنگ کننده 2 نفر - گوینده 1نفر - داور رده بنده دست کم برای هر خط 1 نفر - سر پرست داوران رده بندی

وظایف سرداور:

که بر کل مسابقات و داوران و وقت نگهداران نظارت دارد و شروع مسابقه را به استارتر اعلام میکند و هم چنین تصمیم گیری نهایی در مورد مسائلی که درمسابقه پیش می آید با اوست. در آغاز مسابقه سر داور با زدن چند سوت کوتاه به شنا گران علامت داده تا لباس های اضافی را خارج و آماده شوند، سپس با زدن یک سوت ممتد از شناگران دعوت می کند تا پشت سکوی استارت قرار گیرند (در شنای پشت پس از شنیدن سوت ممتد شنا گران وارد آب می شوند ) پس از آماده شدن شناگران و داوران وقت نگهدار با بالا بردن دست بصورت کشیده به استارتر علامت می دهند.

وظایف استارتر:

کنترل شناگران را بعهده گرفته وهر شناگری که مرتکب یکی از خطا های زیر شود به سرداور گزارش می نماید:

1- از استارت خود داری نماید 2- عمدا"از قوانین اطاعت نکرده باشد 3- در هنگام استارت باید در کنار استخر و در فاصله 5 متری از سکوی استارت بایستد،تا وقت نگه داران بتوانند علامت استارت را ببینند و هم شناگران علامت استارت را بشنوند.

وظایف داور وقت نگه دار:

کنترل زمان و دقت انجام هر خط بعهده اوست او با صدای سوت استارتر تایمر را به کار انداخته و تا زمانی که در پایان هر مسابقه یک قسمت بدن شناگر به دیواره پایانی برخورد و یا تماس حاصل نماید او وقت را می خواباند و سپس زمان شناگر را روی برگه مخصوص ثبت رکورد نوشته به سر داور تحویل می نماید.

وظایف داوران استیل:

که در طول استخر قرار دارند چنانچه شناگران از استیل مربوط به هر شنا خود داری نموده و دست و یا پای شناگر حرکتی غیر از استیل مربوط انجام دهد علت خطا را نوشته و به داور گزارش میدهد.

داوران رده بندی:

که انتهای استخر قرار دارند مراقب تماس بدن شناگر به خطوط مربوط می باشند تا تعیین نمایند شناگر کدام خط زودتر از بقیه به خط پایان رسیده است و شناگران بعدی کدامند.

منشی کل:

نتایج مربوط به شناگران را در برگه مخصوص ثبت نموده و نتایج کل در چند نسخه تهیه و به هیئت و یا کمیته برگزار کننده تحویل می نماید.

نحوه امتیاز بندی:

در استخرهایی که 6 سکو دارد مقام اول 7 امتیاز - مقام دوم 5 امتیاز - مقام سوم 4 امتیاز - مقام چهارم 3 امتیاز - مقام پنجم 2 امتیاز و مقام ششم 1 امتیاز کسب خواهد کرد.

در استخرهایی که سکوهای آن 8 تا است به نفر اول 9 امتیاز تعلق خواهد گرفت در مجموع شنا های انجام هر شناگر امتیازات آن پشت و محاسبه می شود و مقامهای اول تا ششم اعلام می شود.

همین روش برای مسابقات تیمی نیز انجام می شود (امدادی) با این تفاوت که تیم اول 14 امتیاز و تیم دوم 12 امتیاز و الی آخر.

مهاجرت به آمریکا و کانادا
: برای دریافت مشاوره درباره رشته ها و مواد مختلف شنا فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «رشته ها و مواد مختلف شنا» در کادر زیر بنویسید :
4 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید