کد مطلب:  1167 
2 نظر
2 نظر
زمان مطالعه: 9 دقیقه
تعاریف و مفاهیم تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعاریف و مفاهیم تربیت بدنی و علوم ورزشی

مفهوم آمادگی جسمانیاصطلاح آمادگی جسمانی را می توان به صورت زیر تعریف کرد:آمادگی جسمانی عبارت است از...
زمان مطالعه: 9 دقیقه

مفهوم آمادگی جسمانی

اصطلاح آمادگی جسمانی را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

آمادگی جسمانی عبارت است از توانایی انجام کارهای روزانه با قدرت و چابکی بدون احساس خستگی مفرط و داشتن انرژی ذخیره ی کافی برای پرداختن به کارهای تفریحی در اوقات فراغت و رویارویی با اتفاقات غیر منتظره .

میزان توانایی و کارایی بدن بستگی به میزان رشد ماهیچه و آمادگی قلب و عروق خونی و ریه ها دارد. علاوه بر این موارد، شکل بدن ، کیفیت مواد غذایی مورد مصرف ، سلامت عمومی بدن ( عدم ابتلاء به بیماری )، خواب و استراحت و فراغت از فشارهای عصبی و روحی نیز در آمادگی جسمانی نقش به سزایی دارد.

عوامل مهم آمادگی جسمانی عبارت انداز: استقامت قلب و ریه ، قدرت عضلانی ، استقامت عضلانی ،انعطاف پذیری ، سرعت ، چابکی ، هماهنگی عصب و عضله ، توان ( قدرت انفجاری ) ، تعادل ، ترکیب بدنی ( در صد چربی ) و مسائل روانی

آشنایی با اهداف عاطفی و روانی تربیت بدنی

الف) انگیزش :

تعریف : انگیزش به حالت درونی هیجان و هوشیاری گفته می شود. انگیزش بردو قسم است :

1- انگیزش درونی : کسانی که دارای انگیزه های ذاتی و درونی هستند جوشش درونی و لیاقت خود تصمیمی خاص دارند و وظایف را با چیره دستی در مسیر موفقیت به انجام می رسانند.

2- انگیزش بیرونی : ازدیگران و ازطریق تقویتهای مثبت ، منفی نشات می‌گیرد .

ب ) اعتماد به نفس :

اعتماد به نفس برای ورزشکار امری حیاتی است قهرمانان می گویند کلیه موفقیتها بدون تردید این است که فرد به خود اطمینان داشته باشد و با اعتماد به نفس درکارهایشان از این مطلب پشتیبانی کنند .

اعتماد به نفس تجلی خود ارزشی است و اعتماد به نفس مطلوب اعتمادی است که شخص با آن بتواند لیاقت و شایستگی را بدست آورد .

مهمترین اعتماد به نفسی که ورزشکاران می‌توانند به آن برسند. این نیست که اطمینان داشته باشند ، همیشه برنده می‌شوند یا اینکه آنها هرگز خطا نمی کنند بلکه این است که آنها می توانند اشتباهاتشان را با کارکردن و پشتکار صحیح و به بهترین شکل ممکن تصحیح کنند مهمترین اعتماد به نفس برای ورزشکاران اطمینانی است که ورزشکاران ازتوانایی خود برای کسب صلاحیت جسمانی و روانی دارند.

ج) اضطراب :

منظور از اضطراب هیجان ناخوشایندی است که با اصطلاحات «نگرانی» ، «دلشوره» ، «وحشت» و ترس بیان می‌شود و همه ما آدمیان درجایی  آن را گاه گاه تجربه  می‌کنیم .

برای کنار آمدن با اضطراب دو راه وجود دارد : اول اینکه خود مسئله مورد توجه قرار گیرد شخص موقعیت اضطراب را ارزیابی می‌کند و سپس دست به کار می‌شود تا آن موقعیت را تغییر دهد یا از آن اجتناب کند و راه دیگر خود هیجان درراس توجه قرار می‌گیرد شخص به جای درگیری مستقیم با مسئله که اضطراب زا است می‌کوشد تا از راههای گوناگون از احساس اضطراب خود بکاهد .

آشنایی با اهداف جسمانی تربیت بدنی

الف) هماهنگی :

اجرای حرکت همساز یا توانایی کار درست اعضاء با هم را هماهنگی گویند. هماهنگی ازفاکتور ها و عوامل آمادگی جسمانی است .به عنوان مثال طناب زدن یکی ازحرکات ورزشی محسوب می‌شود که اگر با شدت کم و به مدت طولانی (بیش از سه دقیقه) انجام گیرد جزء فعالیتهای استقامتی است و اگربا شدت زیاد و زیر یک دقیقه اجرا شود فعالیت سرعتی است اما به طور کل هماهنگی دستها و پاها درعبور طناب به طور همزمان از زیر پا و پرش عمودی فرد از موارد مهم طناب زدن است . می توان بیان کرد فعالیت موزون عصب و عضله دراجرای حرکات به فرد کمک می کند تا عملکرد بهتر و ظریفتری را به نمایش گذارد .

ب ) سرعت :

سرعت توانایی بسیار پیچیده ای است . درواقع اعمال حرکتی سریع در بدن است که به شکلهای گوناگون وجود دارد مانند سرعت جابجایی بدن ، سرعت دویدن درمسافتهای کوتاه و طولانی که عوامل موثر درافزایش و کاهش سرعت عبارتند از :

1- سن : افزایش سن باعث کاهش سرعت می‌شود

2- جنس : مردان به دلیل داشتن توده عضلانی بیشتر نسبت به زنان سرعتی ترند

3- وزن بدون چربی بدن : افرادی که چربی کمتری دارند نسبت به افراد چاق سرعتی ترند

4- فعالیت منظم : انجام تمرینات منظم (هفته ای سه روز) با تکیه برفعالیتهای زیر یک دقیقه عامل موثری درافزایش سرعت یا به عبارتی برنامه تمرین های سرعتی شامل فعالیت بسیار شدید بدنی است که درزمان کوتاهی پایدار نگه داشته می‌شود .

ج ) چابکی :

چابکی یکی از عوامل مؤثر در اجرای فعالیتهای ورزشی است که گاهی اوقات در انجام برخی مهارتهای شغلی و روزمره به کار می آید. چابکی فرد را قادر می کند وضعیت بدن یا جهت حرکت آن را با سرعت و دقت زیاد تغییر دهد.

تعریف  چابکی

چابکی یا چالاکی به توانایی عصبی و عضلانی گفته می شود که با استفاده از آن می توان وضعیت ثابت یا متحرک بودن بدن را یا مسیر حرکت آن را به طور ارادی ، دقیق و در حداقل زمان با حفظ تعادل و درک موقعیت تغییر داد. به عبارت دیگر سرعت تغییر بدن یا سرعت مسیر حرکت بدن است. چابکی ممکن است عمومی و یا ویژه ( با توجه به مهارتهای ویژه ورزشی) و بسته ( اجرای یک رفتار حرکتی مشخص) یا باز( اجرای یک رفتار حرکتی ناشناس و متکی به تعلیم گیری) باشد. دو عامل سرعت و دقت یا همانگی در چابکی تأثیر دارد: فعالیتهایی مثل دوی رفت و برگشت، مارپیچی و زیگزاگ در مسافتهای مختلف و همچنین موفقیت در ورزشهای بدمینتون و تنیس به چابکی ورزشکار بستگی دارد . چابکی با عوامل دیگر آمادگی جسمانی در ارتباط است و به قدرت ، استقامت، سرعت، تعادل و مهارت بستگی دارد، ولی هر کدام از آن عوامل به تنهایی چابکی نیست.

انواع چابکی

با توجه به وضعیت ثابت یا متحرک بودن بدن دو نوع چابکی وجود دارد : چابکی پویا ، ایستا .

چابکی پویا به توانایی تغییر جهت حرکت بدن در یکی از چهار جهت اصلی یا فرعی با حداکثر سرعت و دقت در دویدن گفته می شود، ازقبیل دوهای کوتاه در تنیس یا دوهای رفت و برگشت در بسکتبال. در حالی که چابکی ایستا به توانایی تغییر شکل بدن یا هر یک از اعضای بدن به طور درجا و با حداکثر سرعت و دقت گفته میشود . از قبیل حرکات دست و پا در تنیس روی میز.

چابکی پویا : توانایی تغییر جهت حرکت بدن در دویدن

چابکی ایستا : توانایی تغییر شکل بدن به طور درجا

اندازه چابکی در چابکی پویا، سرعت تغییر جهت حرکت بدن در دویدن اندازه گیری می شود ، از قبیل آزمون ایلی نویز ، در حالی که در چابکی ایستا، سرعت تغییر شکل بدن در حالتهای مختلف مثل ایستاده ، خوابیده و نشسته محاسبه می شود . از قبیل آزمون بورپی . با توجه به اهمیت چابکی ، آزمونهای فراوانی برای اندازه گیری آن وجود دارد که برخی از آنها عبارتنداز:

آزمون دوی بوم رنگ دوی مارپیچ در اطراف مخروطها یا مانع ها. دوی رفت و برگشت 4*9 یا زیگزاگ در چهارضلعی آزمون بورپی در تغییر وضعیت بدن در پنج حالت از طریق شمارش تعداد حرکاتی که در 10 ثانیه انجام می شود. آزمون دوی چابکی ایلی نویز

اهمیت چابکی چابکی نقش ارزنده ای بر اجرای فعالیتهایی دارد که به تغییر مسیر دادن سریع و ناگهانی بدن یا قسمتی از آن نیاز می باشد. شروع تند، توقف و تغییر مسیر دادن سریع بدن ، پایه و اساس اجرای خوب بسیاری از بازیها نظیر بسکتبال ، تنیس ، بدمینتون ، والیبال ، فوتبال ، بیس بال و ... می باشد . ورزشهایی مانند شیرجه و ژیمناستیک تا حدود زیادی نیاز به اجرای تند و تیز و تغییر جهت دادن سریع بدن دارد . بر عکس بعضی رشته های دو و میدانی و شنا ارتباط زیادی با چابکی ندارد.

چابکی چگونه افزایش مییابد؟

چابکی عمومی و ویژه همراه با کارآیی بیشتر اجزای تشکیل دهنده هر مهارت افزایش می یابد ، این اجزا عبارتند از : هماهنگی ، قدرت ، توان ، زمان عکس العمل سریع و انعطاف پذیری.

عوامل مؤثر در چابکی بدن بلند اندام یا تنومند ، معمولآ افراد بلندقامت ، لاغر ، تنومند ، و فربه از چابکی کمتری برخوردارند . برعکس افراد کوتاه قد و متوسط القامت ، با عضلات مناسب تر ، موقعیت بهتر برای اجرای حرکات چابکی دارند. سن و نوع جنسیت ، چابکی بجه ها تا حدود 12 سالگی به طور مدارم و پیوسته افزایش می یابد و هنگامی که به سالهای رشد سریع حدود 13 سالگی می رسند چابکی آنها کاهش پیدا میکند و بعد از این مرحله تا رسیدن به مرحله بلوغ چابکی به طور پیوسته افزایش می یابد. پسران در مقایسه با دختران در حین سالهای قبل از بلوغ چابکی کمتری دارند و بعد از مرحله بلوغ، چابکی پسران در مقایسه با دختران به مراتب سریع تر افزایش می یابد.

د ) انعطاف پذیری :

عبارت است از ایجاد وسعت دامنه حرکتی بیشتر حول مفصل از طریق کشیدن عضلات که با سلامت مفصل و ساختمان آن انعطاف پذیری بافتهای نرم رباطها و زردپی ها ارتباط دارد.

انعطاف پذیری به دو نوع تقسیم می‌شود :

1- انعطاف پذیری ایستا : محدوده حرکتی با درجه حرکت پذیری یک مفصل را می‌توان انعطاف پذیری ایستا نامید و قابل اندازه گیری است .

2- انعطاف پذیری جنبشی : عبارتست از مقاومت یک مفصل دربرابر حرکت یا هر نیرویی که با حرکت مفصل سروکاردارد . این انعطاف‌پذیری را نمی‌توان به آسانی اندازه گرفت . از این رو درکارهای ورزشی و تمرینها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

ه ) استقامت :

استقامت عبارت است از توانایی تکرار یک حرکت معین درمدت زمان طولانی .

استقامت با افزایش قدرت ، سرعت و توان ارتباط مستقیم دارد. استقامت از فاکتورهای مهمی است که بسیاری از رشته‌های ورزشی از آن بهره می‌گیرند .

استقامت دونوع است :

1- استقامت عمومی( قلبی – ریوی ): فعالیتهایی که کل بدن را درگیر می‌کند و با تکرار زیاد درمدت زمان طولانی انجام می‌پذیرد مانند دوهای استقامت . این نوع استقامت باعث تقویت سیستم گردش خون و تنفس می‌شود.

2- استقامت موضعی :  توانایی یک یا دسته ای از عضلات درتکرار زیاد یک فعالیت درمدت زمان طولانی را استقامت موضعی گویند . مانند انجام دراز و نشست درمدت سه دقیقه

و ) قدرت : 

بکاربردن حداکثرنیروی یک عضله درامتداد محور طولانی آن . قدرت به تنهایی برفعالیتهای ورزشی اثرگذار است. اما اگر قدرت با سرعت ترکیب شود موجب بهبود اجرای بسیاری ازفعالیتهای ورزشی می‌شود .(توان = قدرت + سرعت)

قدرت بردو نوع است :

1- قدرت ایستا (استاتیک) : حداکثر نیرویی که فرد به شی مقاوم وارد می‌کند بدون اینکه بتوان آن را جابجا کرد .

2- قدرت پویا (دینامیک ) : حداکثر وزنه ای که بتوان درتمام دامنه حرکتی مفصل آن را جابجا کرد .

درتمرینات قدرتی ، انقباض دربرابر یک مقاومت و برای مدت نسبتا کوتاهی بکار می رود

ز ) تمرینات اینتروال :

این تمرینات می توانند به این صورت تعریف شوند که تمریناتی ادامه دار و پشت سر هم با صرف انرژی کمتر از حد بیشینه است، تناوبی از تمریناتی با دوره ی کوتاه و فشار کمتر. اندیشه ی تمرینات اینتروال کار با نیروی بالا برای رساندن ضربان به میزان هدف در زمانی کوتاه، به همراه استراحت و بازیافت جزیی نیرو پیش از تمرین دوباره است. در طی فاز تمرین، تپش قلب باید بین 60 تا 85 درصد بیشینه ی تپش قلب شما نگاه داشته شود. فاصله ی تمرینات باید به اندازه ای کافی باشد تا به تپش قلب شما اجازه دهد تا به 40 تا 60 درصد تپش بیشینه برسد.

تعادل اسید و باز Acid-base balance: تناسب درست یون‌های هیدروژن نسبت به یون‌های هیدروکسیل در یک محلول. این تناسب معمولا به صورت PH بیان می شود و ممکن است در ورزش‌های سنگین از تعادل خارج شود ، حد طبیعی PH خون بین 35/7 و 45/7 در خون سرخرگی و 30/7 و 41/7 در خون سیاهرگی است.

بخش بدون اسید لاکتیک وام اکسیژن  a lactic acid oxygen debt component : مقدار اکسیژنی که برای تکمیل ذخایر فسفوکراتین و ATP در سلول‌های بافت در طی فرآیند بازیافت بعد از پایان تمرین لازم است.

دستگاه بی‌هوازی بدون اسید لاکتیک   A lactic anaerobic system: یک سلسله واکنش شیمیایی برای تولید مجدد ATP در سلول بافت این واکنش‌ها بدون اکسیژن و با استفاده از فسفو کراتین و ATP موجود در سلول انجام می‌شود. تولید شده برای آزاد سازی انرژی آماده می‌باشد.

تمرین در مناطق مرتفع Attitude training:  تمرین در مناطق مرتفع به منظور ایجاد انطباق‌های فیزیولوژیک برگشت‌پذیر در بدن ورزشکاران برنامه‌ریزی می‌شود و هدف از این تمرینات این‌است که تحمل ورزشکار در مقابل کاهش فشار نسبی اکسیژن در ارتفاعات افزایش یابد.

تنش اکسیژن حبابچه‌ای  Alveolar oxygen tension: نشان دهنده فشار نسبی اکسیژن در حبابچه‌ها( کیسه‌های هوایی کوچک) دور آن قرار گرفته‌اند.

تهویه حبابچه‌ای   Alveolar ventilation : حجم هوایی که برای تبادل گازها وارد حبابچه می‌شود این حجم در حالت استراحت بدن 350 میلی‌لیتر است. همچنین می‌توان آن را به عنوان حجم در دقیقه تعریف کرد:

تهویه حبابچه‌ای = حجم جاری فضای مرده تشریحی × تعداد دم و بازدم

- منبع : ورزشکاران بدون مرز

: برای دریافت مشاوره درباره تعاریف و مفاهیم تربیت بدنی و علوم ورزشی فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط :

نظر خود را درباره «تعاریف و مفاهیم تربیت بدنی و علوم ورزشی» در کادر زیر بنویسید :

3 * 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید