کد مطلب: 38260 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
تعریف شرکت + انواع شرکت

تعریف شرکت + انواع شرکت

شرکت یا کمپانی به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دوی آنها است. برای...
زمان مطالعه: 1 دقیقه
سرفصل های این مطلب:[بستن]

شرکت یا کمپانی به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دوی آنها است. برای آشنایی با تعریف شرکت و انواع شرکت این بخش آسمونی را تا پایان مطالعه نمایید.تعریف شرکت + انواع شرکت

بنا بر تعریف قانون مدنی ایران، کمپانی عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. ولی این تعریف در برگیرنده مشاعات نیز می‌باشد. بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می‌شود، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند. شرکت‌ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند.

انواع شرکت

بطور کلی در قانون تجارت هفت گونه شرکت تجاری وجود دارد.  • شرکت سهامی.(شامل شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص)
  • شرکت با مسئولیت محدود.
  • شرکت تضامنی.
  • شرکت مختلط غیر سهامی.
  • شرکت مختلط سهامی.
  • شرکت نسبی.
  • شرکت تعاونی تولید و مصرف.

سهام شرکت

سهم (مفرد سهام) اجزایی است، که سرمایه هر شرکت را تشکیل می‌دهد. داشتن سهم، مالکیت مشاعی بر سرمایه ایجاد نمی‌کند، مگر در هنگام انحلال شرکت.

سهام‌دار شرکت

به اعضای شرکت، در شرکت‌های سهامی و تعاونی، سهامدار گفته می‌شود. اعضای شرکت، مالکین دارایی آن شناخته نمی‌شوند. بلکه صرفاً به نسبت سهام خود، دارای حقوقی نسبت به شرکت خواهند بود. سهام‌دار نسبت به شرکت، حقوق و تعهداتی دارد. میزان این مسئولیت بسته به نوع شرکت، متفاوت است.

هیئت مدیره شرکت

هیئتی حداقل 3 نفره، که کار اداره شرکت را بر عهده دارند، هیئت مدیره نامیده می‌شوند. اعضای هیئت مدیره، الزاما نباید سهام‌دار شرکت باشند. مدیر عامل توسط هیئت مدیره؛ عزل و نصب می‌شود.

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «تعریف شرکت + انواع شرکت»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

3 * 9 = ?