کد مطلب: 17751 درج نظر
زمان مطالعه: 3 دقیقه
املای صحیح کلمات پرکاربرد در فارسی

املای صحیح کلمات پرکاربرد در فارسی

املای صحیح کلمات پرکاربرد فارسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کلماتی که دارای چند نوع صورت نوشتاری هستند، باید طبق فرهنگستان نوشته شوند.

زمان مطالعه: 3 دقیقه

شاید مهم ترین موضوع در تایپ فارسی، رعایت املای صحیح کلمات است. همه فارسی زبانان از خواندن مطلبی که دارای غلط های املایی متعدد است، ناراحت میشوند و حتی شاید نسبت به یک مقاله مهم، به دید مقاله‌ ای ساده و بی مصرف نگاه کند. سایت آسمونی در ادامه این مقاله مطالب بسیار مفید و کاربردی در مورد این موضع عنوان می کند که از شما کاربران عزیز آسمونی دعوت می کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

 

بحث ما در این مورد، مربوط به این نیست که شما به طور مثال ندانید "اسراف" را باید با "س" بنویسید یا با "ص"، بلکه ما قصد داریم این نکته را یاد‌آور شویم که یک تایپیست ماهر، "اسراف" را نمی‌نویسد: "اسارف". به عبارت دیگر، غلط‌های املایی ای منظور ماست که بر اثر اشتباه تایپیست رخ میدهد. در مثال بالا تایپیست ما، به جای آن‌که ابتدا کلید حرف "ر" را فشار دهد و بعد، کلید حرف "ا" را، در اثر تایپ سریع، ابتدا کلید "ا" را فشرده و بعد، کلید حرف "ر" را بزنید. برای اینکه چنین مشکلاتی پیش نیاید، تایپیست مجبور است تمام حواس خود را کاملا روی متن و صفحه کلید متمرکز کند. در این صورت حتما به اشتباهات خود در حین تایپ، پی خواهد برد. البته این، مستلزم تمرین و تکرار در تایپ است، اگر عمل تایپ، برایتان به یک موضوع عادی تبدیل شود، در حین تایپ دقیقا متوجه خطای خود خواهید شد و بعد به مانیتور که نگاه میکنید، میبینید، بله، خطایی رخ داده است. اگر بتوانید این کار (یعنی متمرکز شدن روی متن) را انجام دهید، هرگز نیازی به نگاه کردن به مانیتور نیست. البته انسان جایز الخطاست و گاها خطای خود را هم متوجه نمیشود، همانطور که ممکن است بارها در صحبت کردن، یک کلمه را به صورت نادرست تکرار کنید و خودتان هم متوجه نشوید (و در آخر اطرافیان به شما تذکر بدهند)، در تایپ کردن نیز ممکن است خطایی انجام دهید و تا مانیتور به شما تذکر ندهد، متوجه نشوید. پس بد نیست بعد از تایپ هر چند کلمه، به خصوص در مواقعی که شک میکنید، به مانیتور نگاه کنید تا متوجه اشتباه خود بشوید. اگر از نرم‌افزارهای قدرتمندی چون Microsoft Word استفاده کنید (که پیشنهاد میکنیم حتما همین کار را کنید)، به سادگی با یک نگاه گذرا، متوجه غلط‌های املایی خود خواهید شد. چرا که این نرم‌افزار که مایکروسافت زحمت گنجاندن غلط ‌یاب املای فارسی را نیز در آن کشیده است، غلط‌ های املایی (که جابه‌جا شدن حروف آن کلمه، حتی کلمه جدید و با معنای دیگری نیز نسازد)، را با کشیدن یک شبه خط قرمز در زیر آن‌ها، مشخص میکند. پس، تمرین در تایپ فارسی، به همراه متمرکز شدن بر روی متن و چک کردن متن تایپ شده بعد از چند کلمه، برای رفع مشکل غلط‌های املایی مفید است. اما این نکات، باعث نمیشود که خواندن مجدد متن از اول تا آخر (در پایان تایپ)، دست کم گرفته شود! بسیاری از غلط‌‌ها، بعد از این روخوانی کشف میشوند!

dict

املای صحیح کلمات پرکاربرد:

 

اشتباه شیوه صحیح اشتباه شیوه صحیح
رهرو ام رهروم بنابر ین بنابراین
پاک اند پاکند ازو از او
خوشحال ایم خوشحالیم بهاء بها
هشیار اند هوشیارند روئین تن رویین تن
سخنراندن سخن راندن ازین از این
ستاره گان ستارگان آئین آیین
حضرتعالی حضرت عالی گوئیم گوییم
دست فروش دستفروش روئیدن روییدن
پیش آهنگ پیشاهنگ درو در او
بزرگداشتن بزرگ داشتن پائیز پاییز
نگهداشتن نگه داشتن نمائیم نماییم
اطاق اتاق زحمۀ زحمت
باطری باتری نظاره گان نظارگان
طوس توس حامله گی حاملگی
طهمورث تهمورث برده گی بردگی
اطر اتر خشمگینتر خشمگین تر
طپانچه تپانچه سورمه ایتر سورمه ای تر
طهران تهران شورایعالی شورای عالی
غلطیدن غلتیدن آئیننامه آئین نامه
امپراطور امپراتور خوشایند خوش آیند
بلیط بلیت دل آویز دلاویز
طپش تپش تناسان تن آسان
طهماسب تهماسب دلدادن دل دادن
به نیرو بنیرو باستانشناسی باستان شناسی
به کلی بکلی نخبه گان نخبگان
به سزار بسزا غلطتر غلط تر
روبه رو روبرو چوببری چوب بری
خود به خود خودبخود خوش آمدگویی خوشامدگویی
رو به راه روبراه هم آورد همآورد
بی نوا بینوا بدست به دست
هیچکس هیچ کس بکار بردن به کار بردن
هیچگاه هیچ گاه به عمد بعمد
آنکه آن که بجا آوردن به جا آوردن
چنان چه چنانچه بی چاره بیچاره
هیچوقت هیچ وقت به هوش بهوش
اینجانب این جانب به ویژه بویژه
بهیچ وجه به هیچ وجه به طوری بطوری
اینکه این که تن به تن تن بتن
وجوهات وجوه سر به هوا سربهوا
کتب کتاب ها بوجود به وجود
یکصدم یک صدم بی افزود بیفزود
احوالات احوال بیدرنگ بی درنگ
علما عالمان شئونات شئون
قلل قله ها خریت خری
وقتیکه وقتی که زوار زائران
چه قدر چقدر پنجشنبه پنج شنبه
یک جا یکجا یک دست یکدست
میوه جات میوه ها یک رنگی یکرنگی
جواهرات جواهر کوچک تر کوچکتر
ضاهر ظاهر حاظر حاضر
طلقی تلقی نذورات نذور

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «املای صحیح کلمات پرکاربرد در فارسی»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

3 * 9 = ?