کد مطلب:  10717 
1 نظر
1 نظر
زمان مطالعه: 5 دقیقه
برای مقابله با بحران آب چه باید کرد؟!

برای مقابله با بحران آب چه باید کرد؟!

بحران حادثه ایست که به طور طبیعی ویا به وسیله بشر، به طور ناگهانی ویا به صورت فزاینده به وجود آید که برای...
زمان مطالعه: 5 دقیقه

coping-with-water-crisis
coping-with-water-crisisبحران حادثه ایست که به طور طبیعی ویا به وسیله بشر، به طور ناگهانی ویا به صورت فزاینده به وجود آید که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، اساسی و فوق العاده می باشد که آسمونی در این بخش به شرح آن می پردازد.

شرایط پس از وقوع بحران

اوضاع پس از حوادث غیر مترقبه واقعاً پیچیده است، پس از حادثه t جامعه با انبوهی از مشکلات روبرو است و نیاز به اتخاذ تصمیمات فوری دارد و چنانچه تصمیمات صحیح نباشد نه تنها موجب التیام دردهای مردم نشده بلکه عوارض و مشکلات اجتماعی در پی خواهد داشت عمده ترین شرایط پس از حوادث غیر مترقبه عبارتند از:

فشار های اجتماعی و سیاسی پیچیدگی اوضاع کمبود اطلاعات و عدم اطمینان از صحت داده ها بلاتکلیفی در اختیار سازمان های درگیر شتاب در تصمیم گیری و اجرای اقدامات لازم جهت بازگشت به وضعیت عادی

‌تعریف واکنش بحران:

واکنش یا عکس العمل بحران عبارتست از مجموعه عملیاتی که به وسیله ی سازمان های دولتی، خصوصی و مردمی در مقابله با بحران جهت تقلیل خسارت و ضایعات، عادی سازی شرایط و باز گرداندن به حالت قبل از بحران انجام می گیرد و این عملیات ممکن است با هشدار عامل تهدید کننده و یا بدون هشدار آغاز گردد. اجرای عملیات در شرایط بحران همواره با ریسک زیاد می باشد وافراد درگیر با شرایط بحرانی در معرض انواع خطرها قرار دارند. لذا دقت، اعتمادبه نفس با آرامش، تحمل سختی ها و شهامت لازمه ی عضویت در تیم های عملیاتی کمیته ی بحران می باشد.

در واکنش بحران بایستی موارد زیر به طورکامل روشن گردد:

چه کسی یا گروهی مسوول انجام واکنش است؟ چه افراد یا سازمان هایی باید حمایت نمایند؟ چه وسایل و ابزاری برای واکنش لازم است ؟ چه وقتی باید واکنش انجام گیرد ؟ چرا واکنش لازم است؟ محدوده ی عملیات واکنش کدام است؟

بهترین راهکاربرخورد با بحران کاهش حساسیت و آسیب پذیری جامعه نسبت به بحران است

حوادث غیر مترقبه ی صنعت آب و فاضلاب

1- بحران ناشی از خشکسالی 2- بحران ناشی از سیل 3- بحران ناشی از زلزله 4- بحران ناشی از مشکلات کیفی منابع آب

coping-with-water-crisis(2)
coping-with-water-crisis(2)ایجاد بانک اطلاعاتی

ایجاد بانک اطلاعاتی تخصصی مربوط به حوادث و بحران ها در زمینه ی آب و فاضلاب .

جمع آوری مجموعه ی اطلاعات پایه و تخصصی در ارتباط با سوانح و بلایای طبیعی و بحران هایی که آب و فاضلاب کشور می تواند از آن متأثر گردد.

مستند سازی اطلاعات حوادث، سوانح و رویدادهای بحران آب و فاضلاب در مواقع مربوط.

بر آورد و تدوین صورت وضعیت نوع خسارت در وقایع و آسیب های وارده به شبکه ها، چاه ها، مخازن، تجهیزات، تأسیسات تصفیه خانه ها، کیفیت و .... از طرفی و برآورد هزینه های تأمین موقت آب شرب و مصرفی و پایدارکردن شبکه از طرف دیگر و ارائه به مراجع ذیربط.

پیش بینی و تأمین امکانات، وسایل، تجهیزات، نیروی انسانی و اکیپ های فنی بر اساس تبیین و ایجاد یک ساختار سازمانی مناسب به منظور تأمین موقت، رفع بحران، پایدار کردن شبکه و دایر نمودن چاه ها و مخازن و تجهیزات و.....

راه کارهای مقابله با بحران خشکسالی و کمبود

تهیه برنامه ی مدیریت بحران آب برای کشورما که دارای اقلیم خشک تا نیمه خشک است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای جبران کمبود بخش تأمین آب در شرایط بحرانی راهکارهای پیشنهادی به شرح زیل می باشد:

1.بازسازی چاه های منابع تأمین آب شرب بررسی آمار نشان می دهد 80تا 85 درصدی آب شرب کشور از منابع زیر زمینی تأمین می گردد و چاه های آب شرب از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. با اجرای فرایند اصلاح و بازسازی چاه های آب شرب با انجام عملیات ویدئومتری، اسید شویی، ترمیم لوله جداره و.... امکان افزایش منابع تأمین تا سقف حداقل 10 درصد منابع تأمین قابل استحصال فراهم می گردد .

2.شناسایی منابع آبی در دسترس منابع آبی در محدوده ی شهرها که متعلق به شهرداری، پادگان ها، موسسات و نهاد های دولتی ویا چاه های کشاورزی شناسایی و پس از انجام آزمایشات کنترل کیفی ودر صورت مناسب بودن کیفیت، از آنها جهت کمبود منابع آب شهری استفاده شود .

3.نگهداری و تعمیرات به موقع در زمان بحران های کمبود آب، عموماً تأسیسات با حداکثر ظرفیت بهره برداری می شوند در نتیجه تعداد خرابی واز کار افتادگی تأسیسات افزایش می یابد. با انجام PM می توانیم ضریب آماده به کاری تأسیسات را افزایش دهیم.

4.مشکلات قطع برق انرژی مورد نیاز تأسیسات استحصال و توزیع آب از شبکه ی توزیع برق سراسری تأ مین می گردد و مشکلات کمبود آب با قطع برق تشدید می گردد.لذا ضرورت دارد با انجام هماهنگی با شرکت توزیع برق، شرایطی فراهم گردد که خطوط انتقال برق رسانی به تأسیسات دچار قطع برق نگردند.

coping-with-water-crisis(1)
coping-with-water-crisis(1)5.کاهش تلفات فیزیکی آب تلفات فیزیکی آب در یک سیستم آب رسانی عموما بیش از 25 درصد حجم تولید آب را تشکیل می دهد. با یک مدیریت صحیح باید بتوانیم از هدر رفتن آب در تأسیسات آبرسانی از محل استحصال تا محل مصرف با روشهای ذیل کاهش دهیم:

الف) توزیع آب از مخازن با توجه به میزان نوسان های ساعتی مصارف آب شرب در طول شبانه روز که این نوسان تابعی از میزان جمعیت می باشد . بر اساس بررسی های به عمل آمده مصارف آب شرب از ساعت 12 تا 6 صبح حداقل خواهد بود. با پیش بینی حداقل جریان شبانه ی خروجی مخازن متناسب با آن تنظیم و آب به شبکه ی توزیع هدایت شود تا حداکثر ظرفیت ذخیره نمودن آب برای مصارف روز فراهم گردد.

ب) تعدیل فشار آب در شبکه توزیع تلفات فیزیکی آب در شبکه ی آبرسانی با فشار آب، رابطه ی مستقیم دارد هرچه فشار آب بیشتر باشد تلفات آب تشدید می گردد. لذا باید مدیریت تنظیم فشار متناسب با استاندارد های صنعت و در شرایط بحرانی کاهش فشار آب در شبکه تا حداقل فشار متعارف شبکه با استفاده از شیرهای فشارشکن، تنظیم شیرهای شبکه ی توزیع فراهم گردد.

ج) کاهش تلفات تأسیسات با بازدید و بررسی میدانی از تأسیسات مشاهده می شود. درمحل تولید و استحصال آب، ایستگاه های پمپاژ، مخازن ذخیره و شبکه های توزیع نشت ها مشاهده می شود ورفع این نشت ها می تواند در کاهش تلفات آب موثر واقع شود.

د) کاهش زمان رفع حوادث و اتفاقات پس از اطلاع حادثه در شبکه ی توزیع تا زمان رفع آن با انجام مدیریت صحیح می توان زمان ترمیم حوادث و اتفاقات را به حداقل رساند.

6. کنترل مصارف مشترکین پر مصرف لیست مشترکین پر مصرف اعم از صنعتی، خدماتی خانگی مشخص و با بررسی نیاز واقعی این مشترکین سهم مصارف برای آنها تعیین تا ملزم به مصرف در آن مقدار باشند.شایان ذکر است بعضی از مشترکین همچنین استخرها، مسجد، مدارس، .... از تعرفه های مخفف استفاده می کنند و عمومأ کنترلی بر میزان مصارف توسط مشترکین وجود ندارد.

7. اطلاع رسانی در زمان بحران کمبود آب اطلاع رسانی صحیح می تواند دامنه ی بحران را محدود نماید و شرایط را برای مشارکت مردم در صرفه جویی فراهم آورد.
: برای دریافت مشاوره درباره برای مقابله با بحران آب چه باید کرد؟! فرم زیر را تکمیل کنید
واریز هزینه و دریافت مشاوره توسط آسمونی
نظر خود را درباره «برای مقابله با بحران آب چه باید کرد؟!» در کادر زیر بنویسید :
3 + 7 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید