کد مطلب: 3418 درج نظر
دلیل کامل بودن دین اسلام
زمان مطالعه: 1 دقیقه
  دين از طرف خداوند تنها يکي است و به همين خاطر در آيات قرآن، کلمه دين، هيچ گاه به صورت جمع (اديان) به کار...

 

دين از طرف خداوند تنها يکي است و به همين خاطر در آيات قرآن، کلمه دين، هيچ گاه به صورت جمع (اديان) به کار نرفته است. آنچه موجب تفاوت پيام پيامبران مي شود، يکي سطح معارفي است که از طرف پيامبران براي انسان ها بيان مي شود و ديگري شريعت و احکامي است که با توجه به شرايط و نيازهاي متفاوت مردم از طرف خداوند تشريع مي شود.

 

بشر در دريافت تعاليم الهي پيامبران همانند دانش آموزي هستند که از دوره هاي ابتدايي تا سطوح بالاتر، تعاليم را از پيامبران فرا مي گيرند و با توجه به هر دوره اي از بلوغ فکري بشر و رشد و نيازهاي آن، سطح معارف نيز متفاوت شده و بالاتر مي رود.

 

با توجه به اين مسئله، قرآن (که آخرين کتاب الهي و نهايي ترين تعليماتي است که از طرف خداوند به وسيله آخرين پيامبر براي بشر نازل شده است) در بالاترين سطح از تعاليم و معارف و احکام نسبت به کتاب هاي آسماني پيشين قرار دارد.

کاملاً طبيعي است که آخرين کلام الهي بايد نسبت به کتاب هاي پيشين نازل بر پيامبران سابق در رتبه بالاتر قرار داشته باشد، هم از نظر سطح معارف و تعليمات و نوع شناختي که نسبت به خداوند و جهان هستي به بشر ارائه مي دهد و هم از جهت احکام و شرايعي که در آن بيان شده است. از آن جا که اين کتاب، آخرين کتاب الهي است و ديگر شريعت و آيين و پيامبري براي بشر فرستاده نخواهد شد، همه چيزهايي که بشر براي سعادت و خوشبختي نياز دارد، در آن فراهم شده است. پس نه تنها بر کتاب هاي آسماني پيش از خود برتري دارد، بلکه کامل ترين کتاب آسماني است که کامل تر از آن نخواهد بود.

 

هم چنين کاملاً طبيعي است آن کس که کامل ترين کلام و پيام الهي به وسيله او براي بشر ابلاغ مي شود، بالاترين مقام را ميان پيامبران خواهد داشت.

کسي مي تواند کامل ترين پيام و معارف بلند الهي را در خود جاي داده و حمل نمايد و مهبط نزول وحي شود که درون و قلب او پذيراي آن همه معارف الهي باشد. هر چه معارف و پيام کامل تر باشد، شخصيتي که امانت مي تواند به او داده شود و ابلاغ کننده پيام خداوند باشد، از مرتبه بالاتري برخوردار خواهد بود.

 

در عين حال که پيامبر اسلام و قرآن تمام آنچه را خداوند بر پيامبران سابق نازل کرده بود، دارا است. علاوه بر آن، چيزهايي در قرآن است که در شرايع و تعاليم سابق نبوده است.

     نام احمــد نام جملــه انبيــا اســت        چون که صد آمد، نود هم پيش ما است

ثبت نظر درباره «دلیل کامل بودن دین اسلام»

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید


ورود به سایت