کد مطلب:  57785 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
نکات مهم انتخاب همسر

نکات مهم انتخاب همسر

بعضی از افراد اصلا مناسب ازدواج نیستند کسانیکه دائما به شما میگویند این رفتارت اشتباهه اون رفتارت اشتباه و رفتار شما را فقط از دیدگاه خودش میسنجد نه معیار سنجش
زمان مطالعه: 1 دقیقه

بنام یگانه عالم


نکاتی که بیشتر باید درانتخاب همسربه ان توجه شود تا انتخابی ناصحیح نداشته باشیم بعضی از افراد اصلا مناسب ازدواج نیستند کسانیکه دائما به شما میگویند این رفتارت اشتباهه اون رفتارت اشتباه ورفتار شما را فقط از دیدگاه خودش میسنجد نه معیار سنجش واقعی افرادیکه تصویری از همسر آینده خوددر ذهنشان ساخته اندکه با شما خیلی متفاوت است و تمایل دارد شما راشبیه آن همسر خیالی کند وحاضرنیست شمارا باهمان کم وکاستیها وهرچه انچه که هستید بپذیرددر واقع همسر رویایی وایده الش را میخواهد یعنی در واقع شرط کناراوبودن یعنی تغییرخودواقعیتان  ،یا کسانیکه با وجود مقصر بودن بازهم بگونه ای رفتار میکنند که انگار شما مقصر هستید وحاضر به پذیرفتن مسئولیت کارهای خودشان نیستند وهمیشه بدنبال مقصر در قضایا میگردند تا از زیر بار مسئولیت فرارکنند.
با کسی که مدام در گذشته شما کنکاش میکند وشکاک است ازدواج نکنید.
با کسانی که ثبات شخصیتی ندارند وادمها بسادگی برایشان عادی میشوند وبه راحتی انها را کنار میگذارند
یا کسانیکه سابقه خودکشی و مواد مخدر دارند.
وحتی کسانی که تنهایی را دوست دارند و از اجتماع و در جمع بودن بیزارند.وازابراز نظر واحساسات خود میترسند ونمیتوانند بخوبی صحبت کنند کسانیکه جمع انها را میترساند وبیشتر ازتنهایی لذت میبرند
کسانی که به یکباره هیجانات برانها غلبه میکند ونمیتوانند خودراکنترل کنند وخیلی زود عصبانی می شوند و رفتارهای شدید نشان می دهند در واقع کنترل هیجانات ندارند
(سارافلاحی-کارشناس ارشد روانشناسی)

نظر خود را درباره «نکات مهم انتخاب همسر» در کادر زیر بنویسید :
4 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید