کد مطلب:  36463 
درج نظر
درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
آسمانی شدنت مبارک

آسمانی شدنت مبارک

با توجه به اینکه چند روز پیش در یک حادثه ناگوار در اهواز، تعدادی از هموطنان عزیزمان را از دست دادیم و به درجه...
زمان مطالعه: 1 دقیقه
با توجه به اینکه چند روز پیش در یک حادثه ناگوار در اهواز، تعدادی از هموطنان عزیزمان را از دست دادیم و به درجه رفیع شهادت نائل شدند، آسمونی در این بخش متن زیبایی در مورد شهدا و آسمانی شدن شان منتشر می کنیم.

آسمانی شدنت مبارک
آسمانی شدنت مبارک

آسمانی شدنت مبارک

خوشا به حال دیوارهای کوتاه کوتاه که هنوزهم عکس شهید توی سینه هایشان دارند!

خوشا به حال کوچه پس کوچه های باریک باریک که تابلو نام شهید توی دستشان گرفته اند!

خوشا به حال درختها که هنوز هم شکوفه هایشان را با نام شهداباز می کنند و برگهایشان را به بوی شهدا طراوت می دهند!

خوشا به حال مسجد که هنوز سنگر شهداست و دورتادور پیشانی اش ، پیشابندی از عکس شهدای مسجد پیداست!

خوشا به حال گلدسته ها که باز هم در آسمان شهر،سنجاقک نام شهید می پراکنند!

خوشا به حال شقایقها و آلاله ها که هنوز به نام شهدا گل میدهند!

خوشا به حال کوله پشتیها که هنوز هم یاد شهید می دهند و در رگهایشان نفس شهدا جاری است!

خوشا به حال گل که بوی شهید می دهد!

خوشا به حال جبهه ها که شهید آبروی آنهاست !

خوشا به شلمچه که نامش به خاطر شهید ،آسمانی شده است !

خوشا به حال خرمشهر که به خاطر شهدا زبانزد دنیاست!

خوشا به حال چفیه که یادگار شهید است و اشک توی تار و پودش نهفته!

خوشا به حال شهید که همسایه ی دیوار به دیوار مهربانی بی پایان خداست وهم صحبت خدا!

ما هیچ وقت با شهداخداحافظی نمی کنیم. ما میخواهیم هر کداممان سایه ی یک شهید برروی زمین باشیم تا اگر برما نسیم بوزد ، به رقص در آییم ؛ واگر  آفتاب ایمان بر تنمان بنشیند ،به پرواز درآییم.ما میخواهیم ادامه دهنده ی راه شهدا باشیم.
نظر خود را درباره «آسمانی شدنت مبارک» در کادر زیر بنویسید :
2 + 9 = ?
لطفا شرایط و ضوابط استفاده از سایت آسمونی را مطالعه نمایید