علمی و دانستنی

تازه های دنیای علم و دانستنی در آسمونی بروز ترین اخبار دانستنی های جالب علمی ، دانستنی های جالب پزشکی ، دانستنی های عجیب ولی واقعی ، اختراعات جدید ، دانستنی های حیوانات ، زمین ، ماورای طبیعت ، علم نجوم ، کیهان شناسی در این بخش یافت میشود.