هنرهای نمایشی

هنرهای نمایشی هنرهایی مانند موسیقی، رقص و نمایش است که برای مخاطب اجرا می شود و با هنرهای تجسمی که استفاده از رنگ، بوم یا مواد مختلف برای ایجاد اشیاء هنری فیزیکی یا ایستا است، متفاوت است. هنرهای نمایشی شامل رشته‌هایی است که در مقابل تماشاچیان زنده اجرا می‌شوند، از جمله تئاتر، موسیقی و رقص.

هنرهای نمایشی | رقص | استندآپ | شعبده بازی | تئاتر