اطلاعات ضروری > صفحه 2

اطلاعات ضروری و اطلاعات کاربردی در آسمونی نکات ایمنی و امنیت ، روش های بهینه سازی مصارف مختلف ، خدمات شهروندی ، شماره تلفن های ضروری ، آشنایی با حقوق و قوانین ، نقشه شهر ها ، نقشه قاره ها و نقشه مترو ، آشنایی با مدارک و گواهینامه ها و دیگر مطالب ضروری و کاربردی را در این بخش یافت میکنید.