اماکن زیارتی

معرفی اماکن مقدس، مساجد، امامزاده ها، حرم های مقدس در آسمونی

آشنایی با مکان های مقدس و زیارتی، شهر های مقدس و زیارتی، آداب مهم زیارت در ایران و جهان