کد مطلب: 7095 درج نظر
زمان مطالعه: 1 دقیقه
تاجر به چه کسی می گویند؟

تاجر به چه کسی می گویند؟

آسمونی : طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد و چون معاملات تجارتی...
زمان مطالعه: 1 دقیقه

آسمونی : طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد و چون معاملات تجارتی عرفا خرید و فروش به قصد انتفاع است بنابر این کلیه اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش یا اجاره اموال منقول می نمایند تاجر شناخته می شوند.

با این ترتیب ظاهرا کسبه نیز در ردیف تجار قرار داده شده اند و این معنی از شق 1 ماده 2 قانون بر می آید بنابراین کسبه جزء نیز از مزایای قوانین تجارتی بی بهره نیستند. منتهی در تشریفاتی که به جهت انتظام امور تجارت وضع شده کسبه جزء مستثنی گردیده است. مثلا این دسته از داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتخانه معاف اند و در موقعی که از اداء دیون خود عاجز باشند تابع مقررات ورشکستگی نیستند. تشخیص اینکه چه کسی کاسب جزء می باشد چون در هر زمان فرق می کرده و تعریف جامع و مانع آن در قانون اشکال فراوان داشته ، به نظر وزارت دادگستری موکول شده که طی آئین نامه معلوم شود.

در مطلب بعدی پورتال آسمونی در بخش تجارت به بررسی معاملات تجاری و شرایط آن برای تجار می پردازیم

معرفی نویسنده:

ثبت نظر درباره «تاجر به چه کسی می گویند؟»

دیدگاه خود را در کادر زیر بنویسید

8 - 4 = ?