4 مهارت اصلی یادگیری زبان

یادگیری مهارت های چهارگانه زبان در چند گام ساده

مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی همان مهارت های ارتباطی هستند که به شما کمک می کنند ایده های خود را به طور موثر انتقال دهید.

بهترین سایت های مترجم و دیکشنری آنلاین

سایت های مترجم و دیکشنری آنلاین

در این بخش با معرفی سایت های مترجم و دیکشنری آنلاین در خدمت شما هستیم

حروف الفبای عربی به ترتیب

حروف عربی در الفبای فارسی

الفبای عربی حروف نوشتاری خط و زبان عربی است. الفبای عربی دارای حروف 28 گانه می‌باشد. الفبای فارسی از آن گرفته شده و چهار حرف (واج) از آن بیشتر دارد.