عکس های دیدنی 12 اردیبهشت 1400

عکس های دیدنی 12 اردیبهشت 1400

عکس های دیدنی 12 اردیبهشت 1400

عکس های دیدنی 1 اردیبهشت 1400

عکس های دیدنی 1 اردیبهشت 1400

عکس های دیدنی 1 اردیبهشت 1400

عکاسی پاپاراتزی یا دزدکی!

عکاسی جنجال برانگیز پاپاراتزی

عکاسی پاپاراتزی یا فتوژورنالیسم افشاگرانه، به عکاسان زیرکی گفته می‌شود که مهارت آنها گرفتن عکس های خبری مخفیانه از چهره‌های سرشناس است

10 نکته مهم برای عکاس های تازه کار

10 نکته مهم برای عکاس های تازه کار

در عکاسی هر بیننده نگاه متفاوتی به عکس دارد و این را می توان جذابیت هنر عکاسی دانست. به کمک سوژه مناسب و استفاده درست از دوربین عکاسی، اثری حرفه ای خلق خواهد شد.