انعکاس ذهن در زبان‌ شناسی شناختی

انعکاس ذهن در زبان‌ شناسی شناختی

زبان‌ چيزي جز معني نيست‌ و زبان‌ شناسی شناختی بر مطالعه‌ معنی تأكيد دارد. زبان‌شناسی در علوم شناختی يكی از مكاتب‌ نوين‌ زبان‌ شناسی است‌.

اسم های خداوند با معنی

نام ها و القاب خدا با معنی

آیا معنی اسم های خداوند را می دانید؟ اسامی خداوند و یا صفات خداوند با معنی آن ها در قرآن ذکر شده است.

حل مکعب روبیک

فرمول ریاضی جدید برای حل مکعب روبیک

ریاضیدانان "ام. آی. تی" با تعیین ارتباط میان اعداد مکعب روبیک و حداکثر تعداد حرکات مورد نیاز موفق شدند فرمول جدیدی را بر حل معمای این پازل ارائه کنند.

مناجات مجنون و خدا

مناجات مجنون و خدا

 چون رایت عشق آن جهانگیر.. شد چون مه لیلی آسمان گیر هرروز خمیده نام تر گشت... در شیفتگی تمام تر گشت

تاریخ ادبیات کلاسیک ایران

تاریخ ادبیات کلاسیک ایران

ادبیات کلاسیک فارسی در دوران اولیه اسلام در ایران که تحت حاکمیت عرب‌های اموی و حکمرانان محلی آنان بود.

معمای انیشتین (سخت ترین معمای جهان)

معمای سخت انیشتین به همراه پاسخ آن

انیشتین معماهای بسیاری را مطرح می کرد و یکی از سخت ترین سوالات مطرح شده را در این مطلب می خوانید.