استاندار تهران: الزام استفاده از ماسک از درب منازل از هفته آینده

استاندار تهران: الزام استفاده از ماسک از درب منازل از هفته آینده

استاندار تهران: برای رستوران ها اعلام شده که با ظرفیت کمتری فعالیت کنند ولی تالارها که تجمع دارند و فاصله گذاری اجتماعی در آنها نمی تواند رعایت شود منع فعالیت دارند.

سرامیک خودرو و یک سنگ جواهر میان کثیفی های شهر!

سرامیک خودرو و یک سنگ جواهر میان کثیفی های شهر!

  چادر های کاور ماشین را به خاطر دارید؟ نقش محافظت از بدنه و رنگ بدنه ی خودروی ما در مقابل آفتاب و احتمال...

پلاک خودرو شهرهای ایران

پلاک خودرو شهرهای ایران

آیا می دانید هر پلاک مربوط به کدام شهر و استان است؟