تشکر و جواب تشکر در انگلیسی

تشکر و جواب تشکر در انگلیسی

جملات تشکر به انگلیسی بسیار کاربردی در صحبت کردن به زبان انگلیسی می باشند. زبان انگلیسی جمله های متنوعی برای تشکر و جواب تشکر دارد.

اصطلاحات عمومی انگلیسی در سفر

اصطلاحات عمومی انگلیسی در سفر

با دانستن جملات پرکاربرد انگلیسی در سفر می توانید به راحتی با افراد در فرودگاه، هواپیما و هتل ارتباط برقرار کنید.

نام و تعداد زبان های زنده دنیا

نام و تعداد زبان های زنده دنیا

زبان های زنده دنیا بر اساس منطقه، تعداد افرادی که به آن زبان صحبت می کنند و افراد غیربومی که به آن زبان صحبت می کنند دسته بندی می شوند.

نام شما به ژاپنی!

نام شما به ژاپنی!

ترجمه اسم به زبان های دیگر میتواند بسیار جالب باشد. اینکه نام شما به زبان های دیگر ترجمه شود می تواند براساس معادل سازی باشد.

تاثیر زبان فارسی بر زبان و ادبیات عرب

تاثیر زبان فارسی بر زبان و ادبیات عرب

تمامی زبان های دنیا ریشه هندوایرانی دارند و هندواروپایی دارند. زبان فارسی از قديم ترين زبان هاست و چندین واژه مشترک بین فارسی و زبان های دیگر وجود دارد.